Robin Verhoeven van NSVV naar NBSVV

Afdrukken
PDF

robin verhoevenRobin Verhoeven maakt de overstap van het Numansdorpse NSVV naar de NBSVV.

De website van NSVV vemeldt dat Robin vanwege werkomstandigheden volgend seizoen kiest voor de ploeg van de nieuwe trainer Dennis van Gils.

AddThis Social Bookmark Button

SJO Korendijk zoekt Technisch Jeugdcoördinator (TJC) (m/v)

Afdrukken
PDF

sjo korendijkSJO Korendijk bestaat uit de samenwerkende jeugdorganisaties van de voetbalclubs, NBSVV, Piershil en Goudswaardse Boys. Er was de afgelopen drie jaar reeds een SJO Goudswaard- Piershil, en deze gaat nu samen met de jeugdafdeling van NBSVV. De nieuwe SJO kent in totaal naar verwachting 170 jeugdleden en kent een solide organisatie van vrijwilligers die ervoor zorgen dat voor de jeugdleden plezier en prestatie op ieders niveau hand in hand gaan.

Waar is SJO Korendijk naar op zoek?
Om al onze leiders en trainers zo goed mogelijk te begeleiden aan de hand van dezelfde sociale en voetbaltechnische uitgangspunten en de technische gang van zaken goed te laten verlopen, is SJO Korendijk per komend seizoen op zoek naar een:

Technisch Jeugdcoördinator (TJC) (m/v)
voor A junioren t/m Mini Pupillen

Wat houdt de functie in?
Het begeleiden, ondersteunen en motiveren van jeugdtrainers en –leiders op voetbaltechnisch gebied, met als doel elke jeugdvoetballer optimaal op te leiden. Wij verwachten dat elke technisch jeugdcoördinator ongeveer 5 tot 10 uur per week zal besteden aan het jeugdvoetbal bij SJO Korendijk.

Functie-inhoud en taken van de technisch jeugdcoördinator bij SJO Korendijk:

• Woont regelmatig en gelijkmatig de trainingen bij van ieder elftal en overlegt met de trainer(s) om de effectiviteit van trainingen te vergroten. Hierbij is van belang dat het plezier en ieders prestatie op zijn of haar niveau hand in hand gaan;
• Levert oefenstof aan voor de trainingen waar basisstof staat beschreven voor iedere leeftijdscategorie;
• Organiseert de keeperstraining en waar mogelijk loop- en conditietraining;
• Draagt zorg voor de naleving van de opgestelde gedragsregels en adviseert hieromtrent het SJO bestuur;
• Bekijkt met grote regelmaat en gelijkmatig de wedstrijden van alle jeugdteams en geeft leiders voetbaltechnische aanwijzingen voor het verbeteren van de voetbaltactiek van het team en van de individuele spelers;
• Ziet toe op een goede afstemming tussen trainingen en wedstrijden (ervaringen van wedstrijden worden meegenomen in de trainingen en andersom);
• Draagt zorg voor een eerlijke teamindeling of aanpassing ervan, waarbij de meningen van de leiders, jeugdtrainers en voetbaltechnische commissie betrokken worden;
• Stimuleert leiders en trainers tot het volgen van opleidingen en organiseert deze waar mogelijk;
• Draagt zorg voor eenheid bij de trainers.
• Overlegt met de betrokkenen (leiders, trainers, spelers, coördinator in het bestuur) als er problemen zijn binnen een team en handelt deze samen met de coördinator af, of bespreekt ze in de vergadering van het SJO bestuur;
• Zorgt voor het op schrift stellen en aanpassen van het technische beleid van de SJO, welke in samenspraak met de trainers, leiders, technische commissie en het SJO bestuur is opgesteld en vastgesteld.

Wat vraagt SJO Korendijk?
• KNVB trainersopleiding, minimaal JVT of TC3 jeugd;
• Iemand die beschikt over uitstekende organisatorische en leidinggevende kwaliteiten;
• Iemand met sterke sociale en empathische eigenschappen, waardoor trainers makkelijk zijn of haar aanwijzingen accepteren;

Voor reacties en/of meer informatie kun je contact opnemen met SJO Korendijk, dhr. Hans de Groot of Henk Gennissen via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Wat biedt SJO Korendijk jou?
Een uitdagende job (urenbesteding in overleg, we gaan uit van gemiddeld 10-15 uur per week) als technisch jeugdcoördinator bij de jongste en leukste SJO van Nederland, met ingang van het seizoen 2016-2017. Uiteraard staat hier een passende vergoeding tegenover.

Een schriftelijke reactie ontvangen wij graag per e-mail op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en op het adres:
SJO Korendijk
t.a.v. de heer H. Gennissen
Karnmolen 8
3267 BL Goudswaard

De kennismakingsgesprekken worden n.a.v. de ontvangen reacties ingepland. De coördinator wordt aangesteld via een sollicitatieprocedure en geaccordeerd door het bestuur van SJO Korendijk en de drie hoofdbesturen van de verenigingen.

AddThis Social Bookmark Button

Hans Broersen kandidaat voorzitter

Afdrukken
PDF

hans broersenHelaas is er door het vertrek van onze huidige voorzitter de vacature ontstaan van voorzitter. Danny heeft dit 3 jaar uitstekend gedaan. Danny was en is een voorbeeld voor alle vrijwilligers. Hij heeft drie jaar ondanks dat hij zelf nog speelde zijn ziel en zaligheid in de vereniging gestoken. Hij heeft een beleid uitgezet waar voetbalplezier voorop staat.

Zoals ik laatst op het gastenboek las zijn er nog mensen die denken dat ik een nog onervaren bestuurslid ben. Het is dus nodig dat ik me nog even voorstel. Mijn naam is Hans Broersen en ik ben directeur/eigenaar van Broersen Auto's BV in Numansdorp, Ik ben actief als vrijwilliger in de vereniging vanaf 2003. Ik heb taken gehad in de sponsorcommissie, algemeen bestuur, vrijwilligerscommissie en ben 6 jaar penningmeester geweest.

Ik realiseer me dat het besturen van de vereniging een grote uitdaging zal zijn. Om de bedreigingen, zoals de terugloop van ledenaantallen, sponsorinkomsten en vrijwilligers het hoofd te bieden is niet eenvoudig. De fusie- en nieuw complexperikelen geven heftige discussies tussen partijen met ver uit elkaar liggende meningen. Gelukkig is de vereniging democratisch georganiseerd en bepalen de leden en niet de individuen uiteindelijk de belangrijkste beslissingen. Ik ben van mening dat het de taak van het bestuur en voorzitter is om alle mogelijkheden goed te onderzoeken en aan de leden voor te leggen, onafhankelijk van eigen mening.

Ik denk dat we de door Danny en het bestuur ingeslagen richting moeten vervolgen en open moeten blijven staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Ik wil me dan ook kandidaat stellen als voorzitter en hoop het vertrouwen van de leden te krijgen.

Hans Broersen

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'Jaap Wessels op schot voor NBSVV'

Afdrukken
PDF

adDoor met 2-3 te winnen in Dirksland tegen DW'09 blijft NBSVV kans houden op het spelen van de play-offs. Winnen de Nieuw-Beijerlanders de laatste twee duels, dan is de nacompetitie een feit. Door een achterstand nog voor rust weg te werken - doelpunt Jaap Wessels- lieten de wit-blauwen zaterdag zien over veerkracht te beschikken. Treffers van nogmaals Jaap Wessels en Marcel Hoogervorst brachten de ploeg op een 1-3 voorsprong. De thuispoeg kon hier nog slechts één treffer tegenover zetten.

AD 2-5

AddThis Social Bookmark Button

Informatie over samenwerking jeugdelftallen seizoen 2016 - 2017

Afdrukken
PDF

sjo korendijkBeste jeugdleden en ouders,

Met dit bericht willen we jullie informeren over de voortgang ten aanzien van de samenwerking tussen NBSVV en SJO Goudswaard-Piershil. Zoals jullie weten zijn er in maart bij beide jeugdafdelingen informatieavonden geweest over de opzet van een nieuwe SJO. Tijdens deze avonden bleek een grote meerderheid voor een samenwerking tussen beide jeugdafdelingen.

Op basis hiervan is door de drie hoofdbesturen besloten de samenwerking verder in gang te zetten. Hiertoe zijn de laatste weken diverse besprekingen geweest. Deze besprekingen hebben geleid tot het ondertekenen van het KNVB contract Samenwerkende Jeugd Organisaties tussen de drie verenigingen op 26 april 2016.

Eigenlijk zijn alle relevante afspraken vastgelegd, die tijdens de verschillende informatie avonden voor ouders en jeugdleiders naar voren kwamen. Grofweg betekent de samenwerking dat alle teams worden samengevoegd en dat de trainingen en wedstrijden worden verdeeld over de 3 sportcomplexen, waarbij ca. 25% van de wedstrijden op Piershil, ca. 25% op Goudswaard en ca. 50% op Nieuw Beijerland zal worden gevoetbald en getraind.

Verder hebben we de afgelopen periode veel tijd besteed aan de randvoorwaarden voor de nieuwe SJO. Zo zijn de besturen overeengekomen dat de naam wordt:

SJO Korendijk

Het logo en het nieuwe tenue dat hierbij hoort zien er als volgt uit:

sjo korendijkkleding sjo korendijk

Wat betekent dit concreet voor de jeugdspelers en ouders?
Op korte termijn heeft dit geen gevolgen. Het seizoen wordt gewoon afgemaakt met het team waarin je nu speelt. Voor volgend seizoen betekent dit dat je in een team speelt, waarin je met een groot aantal spelers voetbalt, waar je nu ook mee voetbalt. Door de samenvoeging lijkt het erop dat we volgend seizoen 1x A, 1x B, 2x C, een Meiden C, 2x D, 3x E en een Meiden E en 3x een F team kunnen opstellen. Ook is er nog een mogelijkheid dat er 3 C teams worden geformeerd, wanneer de Meiden C onverhoopt geen doorgang kan vinden.

De voorlopige teamindeling is afgelopen week besproken met de jeugdleiders. Het concept hiervan kunnen jullie vinden in de bijlage. Zoals gezegd is dit een voorlopige indeling. Het kan zijn dat spelers en/of ouders een toelichting willen op deze indeling. Om hierover een gesprek te kunnen voeren organiseren we een inloopavond op donderdagavond 12 mei van 20.00 uur tot en met 20.30 uur in de kantine van Piershil.

Tijdens deze avond kunnen jullie aangeven waar jullie het wel of niet mee eens zijn en is er ook de gelegenheid om vragen stellen die bij jullie leven. Wij zullen die zoveel mogelijk direct beantwoorden. Wanneer wordt aangegeven dat een jeugdlid te hoog of te laag is ingedeeld, zullen we dat de komende weken en in het begin van komend seizoen laten beoordelen door een aantal onafhankelijke deskundigen. Dit zijn dus per definitie niet de leiders of trainers van de betreffende leeftijdscategorie. Hun advies is voor ons zwaarwegend. Na deze inloopavond worden vragen ten aanzien van de teamindeling niet meer in behandeling genomen. Andere vragen kunt u natuurlijk altijd stellen.

Op basis van dit advies zal de voorlopige teamindeling voor de eerste reeks bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen (na de zomervakantie) van kracht zijn. Mocht tijdens deze bekerwedstrijden blijken dat bijstelling van de teamindeling noodzakelijk is, dan zullen we dat doen voordat de competitie begint. Dit is meestal na de herfstvakantie.

Wat betekent dit verder voor ouders?
De ene helft van het seizoen zal worden getraind en zullen wedstrijden worden gevoetbald op het sportcomplex van NBSVV. De andere helft van het seizoen zal dit worden gedaan op het complex van Piershil of van Goudswaard. (Dit lijkt misschien ver uit elkaar te liggen, maar in werkelijkheid is de afstand maximaal 6 minuten met de auto). Om dit soepel te laten verlopen willen we dit per team zo organiseren dat bijvoorbeeld met elkaar wordt meegereden. Dit halen en brengen wordt zo gelijkmatig verdeeld over de ouders. Net zoals dat nu vaak gebeurt bij uitwedstrijden. Vanzelfsprekend zullen we zoveel mogelijk proberen rekening te houden met specifieke situaties. We zullen de leiders verder ondersteunen met het opstellen van meerijdschema's en aan/afmeld app-groepen.

Wat gaan we de komende tijd doen?
De komende tijd worden onder meer een deel van de nieuwe tenues geproduceerd. De huidige SJO kleding is nog zo goed, dat dat nog een jaar worden doorgedragen. De kleding van NBSVV wordt bijna in zijn geheel vervangen.

Verder willen sommige jeugdleiders de komende tijd onderlinge wedstrijden organiseren. Op die manier leren de jeugdspelers (en ook de ouders) elkaar al kennen en is de overgang na de zomer niet zo groot. Ook kan op die manier beoordeeld worden of de voorlopige indeling past.

Daarnaast wordt de vacature gesteld voor een jeugdcoördinator die onze trainers en leiders tijdens trainingen en wedstrijden coacht in trainingsmethodieken en tactiek.

We kunnen het ons voorstellen dat jullie vragen hebben over het bovenstaande of bijgaande. In dat geval kunnen jullie deze stellen aan alle bestuursleden van het SJO bestuur (zie hieronder) op de genoemde inloopavond.

Met sportieve groet,
SJO Korendijk

Martha Vink bestuurslid                                            Arjan Smit bestuurslid
Cees Veerman bestuurslid                                     Henk Gennissen secretaris
Frans van de Steeg wedstrijdsecretaris               Hans de Groot voorzitter

Klik hier voor de voorlopige teamindeling.

AddThis Social Bookmark Button

27/5: Ledenvergadering

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingGeachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van een buitengewone ledenvergadering welke op 27 mei a.s. zal worden gehouden in de kantine van ons sportcomplex. Aanvang 20:00 uur.

 

Agenda
1. Opening.
2. Bestuursverkiezing (kiezen nieuwe voorzitter).
3. Sluiting.

V.w.b. punt 2 is aftredend en niet herkiesbaar Danny Pelizzon. Daar er nog een bestuurszetel vacant is zijn wij dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Bas van Gilst heeft zich reeds kandidaat gesteld. Overige kandidaten kunnen zich tot en met donderdag 26 mei aanmelden bij Peter Barendrecht, 0186-692629 of via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Deze kandidaatstelling moet schriftelijk en zijn voorzien van de handtekeningen van 3 leden en van de kandidaat zelf. Ook voor vragen omtrent de kandidaatstelling kunt u zich wenden tot Peter Barendrecht.

Hierna moet er door de vergadering uit het nieuwe bestuur een voorzitter gekozen worden. Tot op heden heeft alleen Peter Oprel zich hiervoor kandidaat gesteld.

Met vriendelijke groeten,
P.J. Barendrecht

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'Max Broersen leidt NBSVV langs FIOS'

Afdrukken
PDF

adNBSVV heeft een 1-2 achterstand tegen laagvlieger FIOS in de tweede helft omgezet in een 3-2 overwinning. De Nieuw-Beijerlanders kwam en op voorsprong via Marcel Hoogervorst, maar deze voorsprong veranderde nog voor rust in een 1-2 achterstand. „De eerste helft was vreselijk slecht, maar na rust hebben we uit een ander vaatje getapt en wonnen we door twee doelpunten van Max Broersen alsnog van een tegenstander die lange tijd van de wedstrijd met tien man speelden," aldus NBSVV-speler Alex Bestebreur na het gewonnen duel.

Bron: AD 25-4

AddThis Social Bookmark Button

Volg NBSVV

facebook          twitter

Samen Scoren app

logo iedereenscoort nl

Clubfotograaf

aat fotografie

Hoofdsponsors

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sponsors