Totosport update

Update totosport seizoen ’23 / ’24

Beste ToTo-deelnemers,

Theoretisch gezien zou de eerste periode gespeeld moeten zijn.
Helaas doordat we al een aantal weken worden geteisterd door de natte moesson, zijn er inmiddels 8 wedstrijden welke nog ingehaald moeten worden. 
4 van deze 8 wedstrijden staan momenteel op het programma op 16 december. 

Op dit moment is het Raymon de Jong die op het bovenste plekkie staat, op de voet gevolgd door Michelle, Christa en Leo met 2 punten minder. Wanneer wij de voorspellingen van de nog in te halen wedstrijden van ronde 5 en 6 naast elkaar leggen, is het zeker nog mogelijk dat niet Raymon maar één van zijn achtervolgers met de 1e periode ervan doorgaat. Het kan dus nog alle kanten op.

De winnaars van de periodes mogen dit seizoen rekenen op een klein prijsje van €25,-. Hieronder ook de prijzen voor de eindklassering. 

Ranking

Periode 1 

Periode 2

Periode 3

Eindstand

1

€ 25

€ 25

€ 25

€ 75

2

   

€ 45

3

   

€ 35

Totaal

   

€ 230

Bijgevoegd nog de stand t/m speelronde 7.  Klik hier

Veel succes nog dit seizoen!

Team ToToSport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe voorzitter

Stukje van de (nieuwe) voorzitter

En dan schrijf je het eerste stukje als voorzitter van ons mooie clubje. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit niet wat discussies heeft gehad. Het gaat daarbij niet om de wil, het vertrouwen, maar om tijd….

Het thuisfront is daar terecht kritisch op, omdat we het nu niet zo is dat we verder geen andere dingen te doen hebben. Maar de liefde voor de vereniging en het besef dat we ook als nieuwe generatie moeten opstaan, heeft eindelijk toch geleid tot het instappen.

 

Om eerlijk te zijn ben ik daar samen met de oud voorzitter Dirk al langer over in gesprek. Dirk is ondanks dat hij van de andere kant van het water komt, een man van de club. Speler, verzorger, voorzitter en barklant zijn de rollen die hij de afgelopen jaren met ferve heeft vervuld. Het is nu aan mij om hier samen met de mooie samenstelling van het bestuur op voort te bouwen. 

 

Op de ALV zijn alle voorgedragen bestuursleden unaniem gekozen. Maar we moeten dat ook niet overdrijven, want dat is slecht 8,03456% van het totaal aantal leden dat stemt voor mij en de andere nieuwe toetreders tot het bestuur. En dat is wellicht ook direct een van de punten van aandacht: vereniging en betrokkenheid. Niet dat dit nu dramatisch is maar er zit nog wel rek in zou ik willen zeggen.

Onze ‘oude’ voorzitter zegt altijd: weinig mensen op de ALV betekent een compliment, dan gaat het blijkbaar goed. Ondanks dat ik dit zeker begrijp, had ik liever gezien dat er een grote groep van onze leden was komen opdraven om een geweldig applaus te geven aan de mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet als voorzitter(Dirk), penningmeester (Michiel), kantinebeheerder (Jan) en wedstrijdsecretaris/consul (Maarten). Met de ‘harde kern’ van aanwezigen hebben we dit alsnog gedaan uiteraard en schaar ik mij achter de mening: het gaat dus goed!

 

De ‘harde kern’ is een groep veelal toch al wat oudere leden die het belangrijk vinden hun stem te doen laten gelden bij elke ALV. Ik vind dat mooi, de betrokkenheid bij de vereniging en als ik eerlijk ben, ook eigenlijk zoals het hoort. Ik ben daarbij niet naïef en weet dat dit bij alle verenigingen zo is, maar toch…

Zoals ook in de vergadering benadrukt zal ik mij samen met de bestuursleden blijven inzetten om zo veel mogelijk leden en ouders van leden van de tribune op het veld te krijgen. We hebben elkaar allemaal echt nodig en ik weet vanuit ervaring dat meedoen nog leuker is dan toekijken.

 

We staan er met de club goed voor binnen de mogelijkheden die we hebben. De voetbal is na sluiten van de horeca binnen het dorp de sociale ontmoetingsplek geworden en darten, kaarten, sporten en bijpraten is dagelijkse kost geworden bij NBSVV. 

We staan daarbij wel voor een belangrijke uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst onze accommodatie open kunnen stellen voor deze functie. Een ieder van ons weet dat we na ongeveer 60 jaar grondig moeten werken aan onze opstallen. Al jaren is een enthousiaste groep vanuit NBSVV in gesprek met de gemeente om wat hulp hierbij te krijgen. We hopen daar op korte termijn op een mooi besluit vanuit de gemeente dat ons verder kan brengen. 

 

Het belangrijkste blijft dat we er elke week weer voor zorgen dat de kinderen, jeugd en toch wat ouderen (hoor ik zelf bij) van het mooie spelletje voetbal kunnen laten genieten. Ik zal mij daar samen met alle andere betrokkenen vol voor inzetten.

 

Ik kijk uit daar naar uit en ik hoop jullie ook.

 

Groet, 

Ivo van Alphen

Klussendag

Geslaagde klussendag

Zaterdag 21 oktober was er weer gelegenheid om te klussen bij NBSVV. Een team van 12 vrijwilligers had zich aangemeld. Gelukkig bleef het tot halverwege de middag droog zodat we veel werkzaamheden buiten hebben kunnen verrichten. Zo is er een team bezig geweest met het schoonmaken van de reclameborden op veld 1. Anderen hebben bomen gesnoeid en takken geruimd en diverse kleine reparaties zijn uitgevoerd. Eerder die week zijn op woensdagavond al een viertal selectiespelers bezig geweest met extra onderhoud van de kleedkamers waarbij voegen, tegels en muren grondig zijn aangepakt.

Totaal dus 16 vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd. Dank daarvoor. Uiteraard zullen deze gewerkte uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal uit te voeren uren van je vrijwilligerstaak.

 Voor vrijwilligers die flexibel zijn met school- en werktijden. Op donderdagen van 10.30 tot 14.00 uur is altijd wel iemand aanwezig op de club die bezig is met onderhoud. Hulp hierbij is altijd welkom. Ook deze uren kun je gebruiken om je vrijwilligersbijdrage terug te verdienen.  Wel vooraf even melden (tel: 06-53569749) als je iets op donderdag wilt komen doen.

 Behalve de vrijwilligers die ons de afgelopen week hebben bijgestaan is er wekelijks een groep van vaste vrijwilligers die ervoor zorgt dat de jeugd kan trainen, dat de velden er goed bij liggen, de kleding en materialen in orde zijn, dat er bezetting is in de kantine en de keuken. Vaak wordt dit gezien als vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet.

 Allen bedankt voor jullie inzet.