update 14-1-22

Update corona maatregelen 14 januari 2022

Bezoekers NBSVV-terrein,

Hierbij weer een update van de regels welke NBSVV hanteert naar aanleiding van het regeringsbesluit van 14 januari 2022 over corona.

Iedereen kan weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen zonder avondklok. Wel met nog restricties.

De volgende regels hebben we hierdoor moeten vaststellen:

 • Bezoekers zijn (helaas) nog niet welkom op ons complex;

 • Trainen en wedstrijden (onderling) zonder beperkingen in groepsgrootte is weer mogelijk;

 • Kleedkamers zijn open, met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) door sporters van 18 jaar en ouder. Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door sporters van 13 jaar en ouder;

 • Kantine is enkel open voor eventueel afhalen van consumpties. Mensen van 13 jaar en ouder moeten daarbij wel een mondkapje dragen of 1,5 meter afstand houden;

 • Naast de personen welke trainen en begeleiders om deze spelers te laten trainen zijn de volgende personen ook welkom op ons complex:

  – Bestuursleden;

  – Onderhoudsploeg;

  – Commissieleden welke op het terrein moeten zijn om hun taak uit te voeren;

  – Vrijwilligers welke op het complex onderhoud willen verrichten (deze kunnen zich aanmelden bij Pieter Veldhoen).

Kom s.v.p. niet op ons terrein als u klachten heeft welke corona gerelateerd kunnen zijn.

Uiteraard gaan we ervan uit dat een ieder zijn verantwoording neemt met betrekking tot deze regels .

Het Corona Team

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Beste volgers van NBSVV,

Normaal gesproken zou er een “Nieuwjaarstoespraak” plaats hebben gevonden. Helaas stak corona daar een stokje voor, vandaar hierbij een “Digitale Nieuwjaarsgroet 2022.”
Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt immers voor ons. Toch kijk ik graag even terug op het afgelopen jaar, omdat onze basis voor de toekomst mede in het verleden ligt.

Coronavirus
Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor het dagelijks leven van ons allemaal. Het virus en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we werken, sporten en contact met elkaar hebben.

Het is een jaar geweest waarin we in kansen hebben moeten denken in plaats van onmogelijkheden. Ik ben er trots op hoe we ondanks de restricties, dit samen allemaal vorm hebben kunnen geven en wil jullie bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we hoopvol naar de toekomst moeten zijn en het virus samen onder controle kunnen krijgen.

Afscheid
Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, een bewogen jaar waarin we elkaar meer dan ooit nodig hadden.
Wij hebben dit jaar afscheid genomen van;
Cees Moree (29-03-2021) en Willem Jan Izaak Scherpenisse (16-06-2021)
Wij zullen hen altijd in onze herinneringen meenemen.

Jeugd
De jeugd heeft het afgelopen jaar gelukkig nog een mooi voetbal jaar gehad, ondanks alle corona perikelen. Mede dankzij de extra inspanningen van de jeugdbegeleiders is dit mogelijk gemaakt, mijn complimenten daarvoor.
De jeugd breidt zich nog steeds uit en het valt dan ook niet mee om telkens weer nieuwe tenues te organiseren voor de jongste jeugd. Uiteraard zijn we blij met dit fenomeen.

Sponsoren
Via dit bericht wil ik ook de sponsoren bedanken. Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm. Zonder de steun van onze sponsors zouden wij de vereniging niet draaiend kunnen houden.

Vrijwilligerswerk
Als voetballer, lid of regelmatige bezoeker van onze vereniging weet u dat NBSVV draait op vrijwilligers. Wekelijks zijn er tientallen vrijwilligers actief die er voor zorgen dat pupillen, junioren en senioren met plezier kunnen voetballen. Sommigen zijn actief als scheidsrechter, anderen als trainer of als jeugdleider. Onze vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze leden elke week kunnen voetballen en gebruik kunnen maken van al onze mooie faciliteiten.

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers gaat het gelukkig goed met NBSVV en komen er steeds weer nieuwe leden bij ons voetballen. Ondanks dit positief gegeven is er echter nog steeds een tekort aan actieve vrijwilligers en daarom doen we een beroep op U !

Er zijn altijd wel werkzaamheden die aan zullen slaan bij uw kwaliteiten. Aanmelden hiervoor kan bij elk bestuurslid. Denk bijvoorbeeld aan: kantine personeel, bestuurslid, scheidrechter, grensrechter, verschillend commissie werk, etc.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de continuring van de verschillende werkzaamheden. Spreek elkaar daar op aan en doe mee. Je zal verstelt staan hoe leuk het kan zijn!

Trainers en staf selectie senioren volgend seizoen 2022/2023
Zoals altijd beginnen we hier weer vroeg mee. Ik ben dan ook zeer blij dat alle vertegenwoordigers hierin zich hebben gecommitteerd om ook volgend seizoen weer door te gaan met de functie welke zij nu bekleden, bedankt hiervoor: Mark, Robert-Jan, Kris, Yme, Antoine, Timo en Gert.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020/2021
Zal worden uitgeschreven zodra dit kan volgens de richtlijnen van de RIVM. Vooralsnog loopt Bart zich al warm in de bestuursvergaderingen (kandidaat voor gedragen door bestuur als vervanger van Diana).

Bouwcommissie
Met veel gedrevenheid is de bouwcommissie achter de schermen bezig met het bekijken hoe wij het kleedkamergedeelte kunnen renoveren en verbeteren, maar ook hoe we dit eventueel kunnen financieren. Hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over naar buiten brengen en laten zien waar deze commissie mee bezig is.

Financiën
Financieel staat de club er op dit moment goed voor. Mede dankzij de steun van de Gemeente en Rijk (hier heeft de penningmeester wel een hoop extra werk voor verzet). Ook wil ik genoemd hebben dat de betaalde krachten; zoals trainers en begeleiding hierbij een “duit in het zakje” hebben gedaan.
Voor de komende jaren is er wél een uitdaging op financieel gebied, om met name de opstallen te verbeteren en dit financieel dekkend te krijgen.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook het afgelopen jaar 2021 heeft ingezet voor NBSVV. Wij hopen dat het komend seizoen snel een echt voetbalseizoen zal gaan worden met veel gezelligheid en vooral sportiviteit. Het bestuur heeft er in elk geval weer zin in en hoopt op de medewerking van iedereen. Dank jullie wel!

Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.

Dirk Enzlin

technische staf

Technische staf voor seizoen 2022 – 2023 rond

In navolging van Mark Smeding heeft ook de rest van de staf toegezegd volgend seizoen hun werkzaamheden voor de club verder voort te zetten. 

Voor seizoen 2022 – 2023:

Robert-Jan de Mik als trainer van het tweede elftal;

Chris Kruithof als keeperstrainer & assistent;

Yme Halsema als verzorger;

Antoine Toller als teammanager van het eerste elftal;

Timo Veldhoen als assistent scheidsrechter van het eerste elftal;

Gert van Helden als teammanager van het tweede elftal.

De TC is zeer verheugd met deze continuïteit, dit draagt bij aan de stabiliteit van de vereniging en aan het potentieel van de huidige selectiespelers.

Wederom verzwaarde coronaregels voor de voetbal

Bezoekers NBSVV-terrein,

Hierbij weer een update van de regels welke NBSVV hanteert naar aanleiding van het regeringsbesluit van 18 december 2021 over corona.

Helaas mogen we onze sport wederom niet meer op een normale manier uitoefenen tot nader orde.

 

De volgende maatregelen hebben we hierdoor moeten nemen:

 • De traditionele nieuwjaarsreceptie zal niet kunnen doorgaan;

 • Bezoekers zijn (helaas) niet meer welkom op ons complex;

 • Kantine en kleedkamers zijn gesloten;

 • Trainingen voor de jeugd zal in naderoverleg worden bepaald door Maarten Molenaar.

Naar aanleiding van de regels zijn de volgende personen nog wel welkom op ons complex:

 • Begeleiders teams jeugd t.b.v. trainingen;

 • Bestuursleden;

 • Vrijwilliger(s);

 • Onderhoudsploeg;

 • Commissieleden welke op het terrein moeten zijn om hun taak uit te voeren;

 • Vrijwilligers welke op het complex onderhoud willen verrichten

  (deze kunnen zich aanmelden bij Pieter Veldhoen).

Kom s.v.p. niet op ons terrein als u klachten heeft welke corona gerelateerd kunnen zijn.

Uiteraard gaan we ervan uit dat een ieder zijn verantwoording neemt met betrekking tot deze regels.

Het Corona Team

Mark

Mark Smeding verlengt contract als hoofdtrainer van NBSVV

Met grote tevredenheid kunnen wij melden dat Mark ook volgend seizoen hoofdtrainer zal zijn van de selectie van NBSVV.

Dit zal zijn tweede seizoen worden als trainer van de zaterdagvierdeklasser. Het TC en de spelers zijn zeer content over de samenwerking met de oefenmeester en wensen hem nog veel succes en plezier toe tijdens dit en komend seizoen.

Sintgedicht

Gedicht van de Sint

Beste Mauwers,

En ook dit jaar laat ik ff van me horen

Of het je Sint of niet, het zal me niet storen

 

Over een selectie, voorzien van rijp en groen,

fluorescerende kicksen, versus rol tape met daaronder nog wat schoen

 

Over een mandarijn en banaan voor de benodigde extra energie

Of een saucijzenbroodje, maar da’s vreemd…..tijdens de wedstrijd ren-nie

 

Over een Berg aan blessureleed, onze achilleshiel door die lange rij?

Want ook Harmed met lies en een hernia is daar van de Bij,

 

Over de babyboom, onderweg in een historisch vruchtbaar seizoen,

De vochtigheidsgraad bepaalt of je  er rubber of pinnen om zal doen

 

Over systeem en speelwijze en strijdend voor iedere kans,

Zijn we met mix van jong en oud in baLans

 

Over de toekomst en waar deze “gezonde club” over 5 jaar moet zijn,

Voert men de discussie onder de overkapping, in een rook-goor-dijn,

 

Over kleding, iedere zaterdag bezweet, bemodderd en vol gras,

Tollert het hoofd van toch altijd weer die schone was

 

Over het vermoeiende virus met ieders verhaal en zijn eigen gelijk

Overwint immer de kleedkamerhumor, slap geouwehoer en het barkruk gezeik

 

Een tikkie voor de bierpot of door volle kaakslag neergestort

Met het geluk dat deze Piet er alleen maar knapper op wordt

 

Over het trainingskamp, maar ook dit jaar weer van de baan,

Kunnen we volgend seizoen met het gespaarde budget naar zonnige oorden gaan?

 

Over een team, in voor – en tegenspoed aan elkaars zijde en in het gareel,

Door er te zijn, stil te staan en te steunen voor het Moree-l

 

Over kwaliteit en wat in het vat zit en dus nooit verZuurt,

90 minuten als spits inzetbaar of gewoon voor zolang het duurt

 

Over zware onderhandelingen, maar ook seizoen 2022-2023 weer dezelfde staf,

Tis de extra schaal bittergarnituur op donderdagavond, die daarin de doorslag gaf

 

Over klaverjassen en daarna het lot dat iedere week weer bepaalt

Of je een winnaar bent, of een loser die faalt

 

Over Romantisch dineren op een trainingsavond, met de zus van je beste vrind,

Die de grappen en grollen daarover, wat minder grappig en grollig vindt

 

Over de geluidsbox, klapperende trommelvliezen en gehoorbeschadiging bij iedere beat,

Met het gevolg dat je door de koppijn de punt van je neus ineens weer ziet.

 

Over de verzorger, iedere week tapen, masseren, het is voor hem geen ramp,

rent nog Ymmer als een hoen het veld op voor een gefakete kramp

 

Over een team, strijdend voor lijfsbehoud in de 4e klasse,

Maar zullen in de 5e elkaars rug vast ook staan wasse

 

Over de vervroegde winterstop, da’s goed balen potverdrie

Dan maar aan de bar met een pikkeTanussie

 

Over mooie gasten met gezonde ambitie, plezier en de wil om te winnen,

Beste mauwers……kan niet wachten om weer te beginnen.

 

Fijne Sint

DRL thuis

Zomerkind en winterweer bij NBSVV-DRL

NBSVV draagt dit seizoen een bijzondere naam op het tenue: Zomerkind. Een trouwe sponsor heeft een mooi gebaar gemaakt door in plaats van een commerciële uiting een  goed doel op het shirt te laten zetten. Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het is een overweging waard bij de Black Friday-, Sinterklaas- en Kerstinkopen een financieel gebaar te maken richting deze sympathieke stichting. Informatie kunt u vinden op de gelijknamige website. Van harte aanbevolen!

Van Zomerkind naar winterweer. Een kletsnatte drie-graden-wedstrijd op sportpark De Kreek, waar De Rotterdamse Leeuw op bezoek kwam. NBSVV-trainer Mark Smeding kon niet beschikken over aanvoerder Patrick Ridderhof en aanjager Pieter Vogelaar. Oud-eerste elftal spelers Stefan van Alphen en Sjoerd Bestebreur waren zo vriendelijk op de steenkoude bank plaats te willen nemen.

De wedstrijd zelf bleek van korte duur. Na een kwartier oordeelde de scheidsrechter dat het veld te gevaarlijk was om door te spelen. Daar waren alle 22 spelers het niet mee eens, maar de leidsman gaat erover. Na dat kwartiertje had het overigens al 1-0 moeten staan. NBSVV kreeg middels Patrick Lans een megakans, maar hij miste de bal bij de tweede paal. En toen was daar dus dat vroegtijdige einde van de wedstrijd. En waarschijnlijk van het voetbal in 2021. Hopelijk niet van de competitie, maar ook dat zou zomaar kunnen. Met 9 punten uit 8 wedstrijden sloot NBSVV de eerste periode af. Daarmee zette Smedings ploeg een fundament neer waarmee het verder kan.

Corona update 27-11-’21

Corona update 27 november 2021

Bezoekers NBSVV-terrein,

Hierbij weer een update van de regels welke NBSVV hanteert naar aanleiding van het regeringsbesluit van 25 november 2021 over corona.

Helaas mogen we onze sport niet meer op een normale manier uitoefenen tot nader orde.

 

De volgende maatregelen hebben we moeten nemen:

 • Publiek is (helaas) niet meer welkom op ons complex;

 • Kantine en kleedkamers zijn op trainingsavonden gesloten;

 • Kantine en terras zijn op zaterdag open, echter vanaf 18 jaar enkel met geldige QR-code 1,5 meter afstand en lopend met mondkapje op;

 • Trainingen op zaterdag (tot 17.00 uur) zal in naderoverleg worden bepaald door Maarten Molenaar;

 • Kleedkamers op zaterdag zijn open (tot 17.00 uur) voor alle teams, echter vanaf 18 jaar enkel met geldige QR-code.

Naar aanleiding van deze maatregelen zijn de volgende personen nog wel welkom op ons complex:

 • Begeleiders teams t.b.v. trainingen (enkel op zaterdag);

 • Bestuursleden;

 • Vrijwilliger(s);

 • Onderhoudsploeg;

 • Commissieleden welke op het terrein moeten zijn om hun taak uit te voeren;

 • Vrijwilligers welke op het complex onderhoud willen verrichten

  (deze kunnen zich aanmelden bij Pieter Veldhoen).

Kom s.v.p. niet op ons terrein als u klachten heeft welke corona gerelateerd kunnen zijn.

Uiteraard gaan we ervan uit dat een ieder zijn verantwoording neemt met betrekking tot deze regels.

De KNVB gaat de komende week nog nader besluiten hoe om te gaan met de voortgang van de competities. Denk hierbij aan de competities voor de jeugd, A-categorie en B-categorie senioren.

Het Corona Team

Bolnes uit

NBSVV speelt gelijk bij Bolnes

Aan de uitwedstrijd bij  Bolnes heeft NBSVV een punt overgehouden. Na de eerste helft leidden de Nieuw-Beijerlanders met 0-1. In de tweede helft werd de minimale voorsprong met kunst en vliegwerk lang vastgehouden, maar de gelijkmaker viel vijf minuten voor tijd alsnog.

Het eerste helft van de wedstrijd had een open karakter. Na een minuut of tien was de eerste grote kans voor Bolnes, maar het was NBSVV wat in de 22e minuut de score opende. Via Pieter Vogelaar en een verdediger van Bolnes viel de bal voor de voeten van William Benard, die de bal diagonaal in de verre hoek schoot: 0-1. Het stroeve en hobbelige veld maakte goed combinatie voetbal wel lastig. Er werd tot op slag van rust nauwelijks meer een kans gecreëerd, maar in de slotminuut van deel één moest NBSVV-keeper Kevin Vermaat toch nog zijn kwaliteiten tonen om met voorsprong te kunnen gaan rusten.

In de tweede helft stonden de Nieuw-Beijerlanders lange tijd onder druk. Slechts af en toe kon de ploeg zelf gevaarlijk worden, onder andere door een schot van Thijs Moree, dat net werd aangeraakt en naast ging. Bolnes zette daar een ternauwernood gekeerde vrije trap, een door Vermaat knap gekeerde penalty en nog een aantal niet benutte kansen tegenover. Een kwartier voor tijd bracht de thuisploeg een extra spits in om de druk verder op te voeren. Het was nu vrouwen en kinderen eerst voor NBSVV, wat lange tijd met veel strijd overeind bleef. Helaas viel kort voor tijd dan toch de verdiende gelijkmaker. Een overtreding van Pieter Vogelaar was goed voor geel, maar de tegenstander mepte hem vervolgens vol op het gezicht en kon met rood vertrekken. Uit de daarna volgende vrije trap wist Bolnes te scoren en zo de eindstand op 1-1 te bepalen.