Zomerkind

Stichting Zomerkind op tenue voetbalvereniging NBSVV

DIRK ENZLIN (NBSVV, MIDDEN) EN RENÉE RUISCH VAN STICHTING ZOMERKIND (RECHTS) BEZEGELEN DE BIJZONDERE SAMENWERKING. PIM BLOKLAND (LINKS) KIJKT TOE. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

Op het tenue van de Nieuw-Beijerlandse voetbalvereniging NBSVV prijken komend seizoen aan beide zijden opmerkelijke uitingen. Voorop het blauw-witte tricot staat de opdruk van Stichting Zomerkind, het kinderdagcentrum voor meervoudig beperkte kinderen. De naam van woonzorgcomplex Halte Zomervilla siert de achterkant van het shirt.

Voorzitter Dirk Enzlin van NBSVV en Renée Ruisch van Stichting Zomerkind beklonken, samen met shirtleverancier en sponsor Pim Blokland van Klupp Sportswear, de unieke samenwerking met de overhandiging van het ingelijste tenue. ,,NBSVV is zelf met het idee bij ons gekomen om deze bijzondere vorm van naamsvermelding voor de komende jaren te starten”, toont Renée Ruisch zich verguld met het initiatief.

,,Onze trouwe hoofdsponsor Secoa, waarmee we al jarenlang een hele goeie relatie hebben, heeft geopperd om de plek op de voorkant van het shirt af te staan”, voegt Stefan van Alphen namens de sponsorcommissie van NBSVV toe. ,,Daaruit is het idee voortgevloeid om Stichting Zomerkind te benaderen om met de naam op het shirt te verschijnen en zo de verbinding te zoeken. Ook Pim Blokland ondersteunt dit initiatief en heeft eerder dit seizoen al een bedrag gedoneerd aan Stichting Zomerkind’

Voor Stichting Zomerkind uit Nieuw-Beijerland is de bijzondere shirtsponsordeal een mooie kans om de naam in de regio en daarbuiten uit te dragen. Renée Ruisch: ,,Het geeft ook wel aan hoe hecht de Nieuw-Beijerlandse gemeenschap is en dat voetbalclub NBSVV zo betrokken is met de samenleving. Door corona zijn de mogelijkheden nog gering, maar als er straks meer mogelijk is hopen we dat we een gezamenlijke activiteit met onze kinderen en de voetballertjes van NBSVV kunnen organiseren.”

bron AD 10-5-21 Arco Bomgaars

Vrijwilligerstaak

Vrijwilligerstaak seizoen 2020-2021

Het einde van het voetbalseizoen nadert al weer snel. Een seizoen waarbij het tot op heden niet mogelijk was om alle (geplande) vrijwilligerstaken te kunnen uitvoeren. Hierdoor kon de vrijwilligersbijdrage door een groot aantal van onze leden nog niet worden terugverdiend. Ondanks de coronarestricties m.b.t. buitensporten is een select gezelschap van vrijwilligers al geruime tijd bezig met onderhoud van onze accommodatie. Echter er zijn nog voldoende onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld nog veel schuur- en schilderwerk bij de containers, kleedkamers, terras, kantine en rond het veld. Ook in de groenvoorziening is nog voldoende te doen, zoals het verwijderen grasranden en onkruid en snoeiwerk. Heb je dit seizoen je vrijwilligerstaak nog niet verricht en wil je toch je € 50 terugverdienen, dan kan dat wekelijks op de zaterdagen van 10.30 tot 16.00 uur. Uiteraard wordt er alleen individueel gewerkt waarbij er voldoende afstand is conform COVID 19 regels. Lukt het je niet om dit seizoen nog je vrijwilligerstaak uit voeren, dan bieden wij je komend seizoen de mogelijkheid om tot 1 december 2021 alsnog de € 50 van seizoen 2020-2021 terug te verdienen door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak vóór die datum. Het heeft echter onze voorkeur om zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden nog dit seizoen af te ronden.

Meld je daarom z.s.m. aan voor het uitvoeren van je vrijwilligerstaak. Help ons met het onderhoud en verdien je € 50 nog dit seizoen terug. Aanmelden kan op het volgende emailadres: onderhoud@nbsvv.nl of via tel. 06-53569749.

 

Het Bestuur.

uitstel ledenvergadering

Ledenvergadering wederom uitgesteld

In oktober plaatsten wij het onderstaand bericht op de website in de veronderstelling dat in het eerste kwartaal van 2021 alles wel weer (redelijk) normaal zou zijn. Helaas is dit nog niet het geval en zijn wij genoodzaakt om de ledenvergadering tot nader order uit te stellen. Zogauw de mogelijkheid er is zullen wij een datum prikken en u hiervan op de hoogte brengen.

Het bestuur

Uitstel ledenvergadering ivm Corona 2020

Geachte leden en ouders van leden,

We hebben besloten om onze Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te stellen i.v.m. het Corona virus. Normaliter moet de ALV uiterlijk een half jaar na einde boekjaar (eind juni 2020) gehouden worden. Volgens de Corona-spoedwet mag de uiterste datum met 4 maanden uitgesteld worden.

Het bestuur heeft het belang van de ALV lager ingeschat dan het eventuele besmettingsgevaar van het Corona virus. Een digitale ALV vergadering zien we als bestuur niet zitten. We hopen op jullie begrip hiervoor.

Als bestuur willen we nu de ALV houden zodra dit weer kan, met als leidraad de RIVM-regels. De verwachting is nu dat de ALV hopelijk 1e kwartaal 2021 kan worden gehouden.

Het jaarverslag 2019/2020 en notulen ledenvergadering 15-11-2019 zullen vanaf 06 november a.s. ter inzage liggen in de bestuurskamer van NBSVV. Indien u hiervan gebruik wil maken neem dan contact op met een bestuurslid.

Aftredende bestuursleden zijn Bas van Gilst en Brenda Veldhoen.

Het bestuur wil graag twee nieuwe bestuursleden voordragen te weten; Jan Letterman en Pieter Veldhoen.  Jan en Pieter zullen reeds als “ad interim” toetreden tot de bestuursvergadering. De verkiezing zal de eerstvolgende ALV worden gehouden.

Voor de eerstvolgende ALV kunnen uiteraard ook andere leden zich kandidaat stellen voor de vrijgekomen bestuursfuncties. Daarvoor moeten 3 handtekeningen van NBSVV leden worden ingediend.

Bestuur NBSVV

Routekaart

Routekaart naar “mogelijke” openstelling voetbal

De Rijksoverheid heeft een nieuwe versie van de routekaart uitgebracht. Daarop staan naast de bestaande risiconiveaus ook de momenten waarop er mogelijk weer wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld kunnen worden.

In de regio wordt gehoopt dat er in april, mei en juni nog gespeeld kan worden en de kantines daarbij geopend kunnen worden. Nederland kent vier risiconiveuas waarop eventuele versoepelingen worden gebaseerd: Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Momenteel is in Nederland de situatie voor alle regio’s ‘Zeer ernstig’ Onderstaand een overzicht van mogelijkheden die bij elk risiconiveau passen. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat Nederland 17,28 miljoen inwoners heeft.

WAAKZAAM

In de situatie waarin de veiligheidsregio als waakzaam wordt gezien (minder dan 6048 besmettingen per week en 69 ziekenhuisopnames per week) kunnen er weer volledige trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Wel is er een maximaal aantal aan publiek: 100 personen. De kleedruimtes en douches zijn gewoon open.

De kantines kunnen open en moeten sluiten om 00:00 en de inloop moet vanaf 23:00 stoppen. Er mogen mits en gereserveerd, geregistreerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden acht personen aan een tafel zitten en maximaal 100 personen binnen zijn.

ZORGELIJK

In de situatie waarin de veiligheidsregio als zorgelijk wordt gezien (tussen de 6049 en 17280 besmettingen per week en tussen de 70 en 276 ziekenhuisopnames per week) kunnen en er voor iedereen weer trainingen plaatsvinden. Wedstrijden kunnen alleen gespeeld worden tegen elftallen van de eigen vereniging, er is geen publiek en ook de kleedkamers en douches moeten gesloten blijven.

De kantines kunnen open en moeten sluiten om 00:00 en de inloop moet vanaf 23:00 stoppen. Er mogen mits en gereserveerd, geregistreerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden zes personen aan een tafel zitten en maximaal 50 personen binnen zijn.

ERNSTIG

In de situatie waarin de veiligheidsregio als ernstig wordt gezien (tussen de 17281 en 43200 besmettingen per week en tussen de 277 en 466 ziekenhuisopnames per week) kunnen er alleen trainingen plaatsvinden voor volwassen met maximaal een elftal. Kinderen tot en met 17 jaar mogen vrij trainen en ook wedstrijden tussen teams binnen de verenigingen zijn toegestaan. Er is geen publiek en de gehele accommodatie blijft gesloten.

ZEER ERNSTIG

In de situatie waarin de veiligheidsregio als zeer ernstig wordt gezien (meer dan 43200 besmettingen per week en meer dan 467 ziekenhuisopnames per week) kan er alleen op anderhalve meter worden getraind en moet er op anderhalve meter afstand worden getraind. Er is een uitzondering voor de jeugd tot en met 17 jaar, topsporters en topsportcompetities.  Sportbeoefening op buitensportlocaties is toegestaan voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar. Wedstrijden onderling in eigen clubverband toegestaan. Sportbeoefening op buitensportlocaties onder voorwaarden toegestaan voor volwassenen vanaf 27 jaar met een groepsgrootte van maximaal 4 personen.

Grote Club Actie 2020 levert € 2.019 op!

Grote Club Actie 2020 levert € 2.019 op!

“Met enthousiasme en een goed verhaal kom je een heel eind”. Met deze tactiek hebben veel van onze leden zich eind vorig jaar vol overgave gestort op de lotenverkoop van de Grote Club Actie. Voor het eerst konden loten digitaal worden gekocht. Maar dat ging niet vanzelf. De Grote Cub Actie is massaal door onze leden onder de aandacht van “het grote publiek” gebracht. En met resultaat. Onlangs ontving  Arno den Boer, voorzitter van de jeugdafdeling van NBSVV een cheque t.w.v. € 2.019. Een meer dan welkome aanvulling op de clubkas.

Traditiegetrouw wordt er ook dit jaar weer een aantal prijzen beschikbaar gesteld aan de spelers die de meeste loten aan de man/vrouw wisten te brengen. De Top-3 van dit jaar verkocht samen maar liefst 198 loten. Een prestatie van formaat!

Evenals voorgaande jaren is er een drietal prijzen te winnen door onze topverkopers (m/v)

1e Prijs: Luc Annaaert (103 loten) Cadeaubon t.w.v. € 50 van “De winkel van ons allemaal”

2e Prijs: Jaydon van Groot Battavé (54 loten) Klupp trainingspak (kleur naar keuze)

3e Prijs: Daan Schilperoort (41 loten) Klupp wedstrijdbal

En dan is er nog de teamprijs. Deze prijs gaat naar het team dat, gemiddeld per persoon, het grootste aantal loten wist te verkopen. Dit jaar mag de JO8, volkomen terecht, plaatsnemen op de hoogste trede van het ereschavot. Zij ontvangen binnenkort meer informatie over de gewonnen teamprijs.
 
Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!
 

Wij willen alle leden bedanken voor zijn of haar inzet. Uiteraard zullen we in 2021 weer deelnemen aan de Grote Club Actie. Zullen we dan met elkaar gewoon gaan voor een opbrengst van € 2.500? Een nobel streven…

Met sportieve groet,

Bestuur NBSVV

sportcarrousel

Sport Carrousel Nieuw-Beijerland

Hoeksche Waard Actief organiseert in de voorjaarsvakantie weer de Sport Carrousel. In 2 plaatsen in de Hoeksche waard zullen er sport- en spelactiviteiten georganiseerd worden i.s.m. sportverenigingen. 

Op 24 februari zal in Nieuw-Beijerland van 10.00-11.30 uur de Sport Carrousel plaatsvinden op de velden van NBSVV. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom om gratis mee te doen met o.a. voetbal vanuit NBSVV en een surprise activiteit.  

Er kunnen maximaal 25 kinderen mee doen en opgeven is verplicht.

Aanvullende informatie

In verband met de corona maatregelen het volgende:

 • Het is niet toegestaan om als ouder op het veld te blijven tijdens de activiteit;

 • Zorg ervoor dat je een juist telefoonnumer doorgeeft;

 • De begeleiding is in handen van professionele (sport)docenten. Het streven is om op iedere 10 kinderen één begeleider te hebben;

 • Zorg ervoor dat je je kind iets te drinken meegeeft;

 • Zorg dat je 5 minuten voor afloop van de activiteit aanwezig bent om je kind op te halen.

Leeftijdscategorie:      Groep 1 t/m 8

Aantal plaatsen    :      25

Aantal lessen        :       1

Locatie                   :       NBSVV, Wilhelminastraat 61 (bereikbaar via parkeerplaats aan de Sabinastraat) te Nieuw-Beijerland

Aanbieder              :        Hoeksche Waard Actief

Contactgegevens

Margreet Wigmans :  0618167502, magreet@hoekschewaardactief.nl , www.hoekschewaardactief.nl

Oude glorie

Danny Pelizzon: ‘In de Hoeksche Waard gaat een andere wereld voor je open’

Bron: Rubriek Oude glorie van voetbal Rotterdam door Jan Schoonen

In het kader van de rubriek Oude Glorie praten we met Danny Pelizzon, die als voetballer vele jaren een neusje voor de goal had. We doorlopen met hem de clubs waarvoor hij heeft gevoetbald en hebben het ook over wat hij gedaan heeft in de voetballerij nadat hij zijn actieve loopbaan beëindigd had. Want Danny heeft het voetbal nooit vaarwel gezegd. Hij is drie jaar voorzitter geweest van NBSVV uit Nieuw-Beijerland en is bij die club al een aantal jaar de technische man. Maar onder het genot van een kop koffie gaan we eerst terug in de tijd.

Bij welke club is het allemaal begonnen?

Danny: ‘Bij Spijkenisse. Daar heb ik heel de jeugd doorlopen, van jongs af aan als linksbuiten. Terwijl ik stijf rechts was. Later, toen ik meestal als rechteraanvaller heb gevoetbald, heb ik daar trouwens veel voordeel uitgehaald. Vaak passeerde ik over links; voor een rechtsbuiten niet het eerste waar je aan denkt. Toen ik bij Spijkenisse A-speler was, mocht ik met de selectie meetrainen. Martin Klomp was trainer en een seizoen later was dat Wim Tijl. Het eerste elftal speelde toen in de hoofdklasse en dat was in die dagen het hoogste amateurniveau. Als tweedejaars A-speler  debuteerde ik uit bij Scheveningen, een paar minuten voor tijd mocht ik invallen. Ik heb later nog wel vaker in het eerste gevoetbald, maar speelde mijn wedstrijden voornamelijk toch in het tweede elftal. Dat speelde reserve hoofdklasse tegen allemaal ploegen uit het Westland. Leuke potjes waren dat.’

Vast in het eerste elftal bij Spijkenisse is niet gelukt?

Danny: ‘Nee, maar dat kwam omdat ik ging werken met daarnaast een studie in de avonduren. Er werd bij Spijkenisse drie keer in de week getraind en als ik op al die trainingen zou zijn, kwam ik echt knijp te zitten met mijn tijd. Die tijd had ik niet en daardoor kwam ik niet vast bij het eerste. Anders was het echt wel gelukt, daar ben ik vast van overtuigd. Later, toen ik bij PFC voetbalde, heeft trainer Wim Tijl nog wel eens gevraagd of ik niet terug naar Spijkenisse wilde komen.’

Je bent toen vertrokken bij Spijkenisse. Waarom?

Danny: ‘Ik wilde graag in een eerste elftal voetballen. Daar zat ik al een tijdje over te denken en op een avond werd ik gebeld door iemand van PFC. Elftalleider Harry Bank was dat, de technische dingen deed hij er bij. ‘Ik zou je heel graag bij PFC willen hebben, kan ik daarover met je praten’, vroeg hij. Ik antwoordde dat praten altijd kon. Een uur later stond hij voor de deur. Dat was wel lachen. We waren er snel uit. Ik maakte de overstap naar PFC, samen met Jeremy Snijders, een ploegmaat van me in het tweede bij Spijkenisse.’

Daar zal wel geld aan te pas gekomen zijn.

Danny: ‘Ik kreeg inderdaad een vergoeding bij PFC, maar dat was niets vergeleken met wat daar in latere jaren betaald werd, toen Jaap van der Bom sponsor van de club was en er veel jongens uit de verre omtrek aangetrokken werden. Toen ik bij PFC kwam was dat allemaal nog niet. De ploeg speelde op zondag in de derde klasse en bestond bijna allemaal uit jongens uit de buurt. Benito Kenswil kwam uit Hoogvliet en Lucas van de Belt, een geniale voetballer, uit Rotterdam. Die woonden het verst van de club. Ik heb er drie jaar met veel plezier gevoetbald, als rechtsbuiten. Elk jaar haalden we een periodetitel, maar in de nacompetitie werden we telkens uitgeschakeld.’

Hekelingen was je volgende club.

Danny: ‘Die ploeg speelde hoger dan PFC, want ze waren naar de tweede klasse gepromoveerd en de aanbieding die ze mij deden, daar kon ik geen nee tegen zeggen. En wat ook niet onbelangrijk was: John Corver, de trainer die ik het laatste jaar bij PFC had meegemaakt en die mij altijd heel veel vertrouwen had geschonken, zou ook naar Hekelingen gaan. John was een geweldig goede trainer en onder hem ben ik als voetballer helemaal opgebloeid. In de twee jaar daarvoor, toen John Bänffer trainer was, speelde ik ook vaak. Alleen in het begin niet, want het was best wel wennen hoor, bij PFC. In de derde klasse werd er een ander soort voetbal gespeeld dan wat ik gewend was. Het was knokken, de strijd aangaan en aan voetballen kwam je niet zoveel. Daar heb ik echt aan moeten wennen. Onder John Corver speelde ik wel alles, als beweeglijke aanvaller met veel loopvermogen vanaf rechts om de meer statische Martin Monster heen. Zo waren wij op ons gevaarlijkst. Mooie tijd gehad onder John Corver. Hij stond altijd klaar voor ons. Zo heb ik heel vaak met nog een paar andere jongens samen met hem op zaterdagochtend afwerkoefeningen op de goal gedaan op het trainingsveld bij PFC. Geweldig vond ik dat. Samen met hem ging ik naar Hekelingen. Jammer genoeg was hij na nog geen twee maanden alweer weg bij Hekelingen, nadat het tussen hem en andere mensen op de club spaak was gelopen. Ik ben er vier jaar gebleven.’

Hekelingen had een prima ploeg toen.

Danny: ‘Er waren toen veel behoorlijk goede spelers die al wat ervaring hadden, jongens als Martijn Hamerslag, Robert Mestrop, Clyde Chan Jon Chu, Raymon Leijgraafff, Jan Cohen, Cesar Lopes, Alberto Andrade Dias, Martin Monster, die een jaar voor mij van PFC naar Hekelingen gegaan was en nog meer toppers. Toch waren we niet goed genoeg om tweedeklasser te blijven, maar het jaar daarna draaiden we een buitengewoon goed seizoen. We deden in de competitie heel lang om de prijzen mee, we haalden de finale van de Rijnmond Cup en als derdeklasser haalden we de finaledag van de districtsbeker. We schakelden Heerjansdam, Vitesse Delft en Neptunes uit. Dat waren geen misselijke ploegen en zo speelden we op de finaledag op het veld van Rijnsburgse Boys tegen grote clubs als Excelsior Maassluis, SHO, VUC, Westlandia, RVVH en Capelle. We draaiden echt een heel goed seizoen, het beste jaar van mijn carrière. Maar we wonnen niks, haha. In de competitie werden we vijfde, de finale van de Rijmond Cup verloren we en op de finaledag van de districtsbeker konden we ook geen potten breken. Maar toch zal dat jaar me altijd bijblijven en dat geldt ook voor het ‘trainingskamp’ dat we maakten naar Malaga.’

Na vier jaar ben je teruggegaan naar PFC. Hoe kwam dat?

Danny: ‘Rob Vuik, met wie ik in de eerdere periode bij PFC samen had gevoetbald, was trainer geworden en wilde me er graag bij hebben. Hij had een scorende speler nodig, zo zei hij. Ook Jeroen van der Horst, mijn ploeggenoot bij Hekelingen was bij PFC in beeld. Maar ook bij WRW uit Brielle. Daar ben ik ook wezen praten. Jeroen koos voor WRW, ik voor PFC, vooral om de sfeer die ik er eerder meegemaakt had. Als ik voor het geld had moeten kiezen, had ik voor WRW moeten gaan voetballen, maar bij PFC had ik al eens gespeeld en dat was me goed bevallen. Het verhaal dat Rob vertelde was ook oké. Hij had als spits Antonio Mendes Garcia en ik zou daar omheen moeten gaan voetballen.’

En? Hoe ging het bij PFC?

Danny: ‘In de voorbereiding scoorde ik ongelooflijk veel. Tegen Simonshaven drie keer, tegen Rockanje ook driemaal en links en rechts nog een paar doelpunten. Maar de eerste competitiewedstrijd zat ik op de bank. Daar snapte ik niks van. In de tweede wedstrijd mocht ik wel starten, maar als linkshalf. Op die positie had ik nog nooit gevoetbald. Uitleg heb ik in het begin niet gevraagd, later wel. Rob vertelde toen dat hij voor één spits had gekozen en dat was Garcia Mendes. In de winterstop heb ik aangegeven dat ik de club zou verlaten. Niet veel later meldde Hekelingen zich.’

Het werd dus weer Hekelingen.

Danny: ‘Inderdaad en alweer zou ik er vier seizoenen blijven. Er stond een totaal ander elftal dan in mijn eerste periode. Heel veel jonge spelers, bijna allemaal afkomstig uit de eigen jeugd, zoals Patrick Monteiro en Fabrizio Fortes Varela. Alle oudere spelers waren vertrokken. Het eerste jaar dat ik terug was degradeerden we naar de vierde klasse en het jaar daarop werden we vierde. Het derde seizoen was geweldig. Ik stond samen met een heel jonge Joey Kleijn in de spits, met Stefan Roobol als aangever daarachter. Joey  scoorde 28 doelpunten, ik maakte er 36. Kampioen werden we niet, dat werd DRL, maar als nummer 2 promoveerden we toen toch. Het was een geweldig jaar. Richard Koutstaal was trainer toen.’

Je bleef nog een jaar en vertrok toen naar NBSVV. Hoe kwam dat?

Danny: ‘’Toen het bij ons een keer afgelast was, ging ik bij OVV kijken, waar mijn maat Jeroen van der Horst toen speelde. Hans de Heer stond naast me en die vroeg of ik geen zin had om bij NBSVV te komen voetballen. Daar was hij trainer, zei hij. NBSVV? Ik had nog nooit van die club gehoord, haha. Ze bleken in de tweede klasse te voetballen en omdat het bij Hekelingen erg onrustig was in die tijd en we op het veld ook matig presteerden, ben ik het gesprek aangegaan met NBSVV. Toen Jeroen van der Horst mij vertelde dat hij naar NBSVV ging, ben ik ook gegaan. Hans de Heer had me verteld dat ik in de Hoeksche Waard in een andere wereld terecht zou komen en dat was niet gelogen. Er ging echt een andere wereld voor me open. Het ging er gemoedelijker aan toe, het was relaxed en altijd heel gezellig op de club. Ik heb er hele fijne tijden beleefd, in mijn eerste jaar scoorde ik 26 doelpunten. Na mijn carrière ben ik blijven hangen. Toen ik voetballer was deed ik er wel eens dingen naast, bij Hekelingen deed ik dat al. Daar hielp ik mee met internationale toernooien, ik trainde er een jeugdelftalletje en ik heb de website gemaakt. Bij NBSVV ben ik drie jaar voorzitter geweest en nu ben ik al een aantal jaartjes de technische man van de club. Ik vind het leuk iets voor de club te doen, want NBSVV is een heerlijke club.’

Dus je blijft daar de rest van je leven?

Danny: ‘Dat weet ik nog niet. Feit is wel dat ik het er heel goed naar mijn zin heb, maar om je heen kijken kan nooit kwaad, toch?

Uitstel 5e klasse

KNVB stelt invoering vijfde klasse (za) een jaar uit

De KNVB heeft wegens de coronapandemie de invoering van de zaterdag vijfde klasse in het district West II uitgesteld. 

Het was de bedoeling dat komend seizoen de vijfde klasse in het zaterdagvoetbal terug zou keren. Omdat wegens het coronavirus een hele competitie onmogelijk is, heeft de KNVB besloten geen degradatie in te voeren uit de vierde klasse. Komend seizoen zal er uit de zaterdag vierde klasse wel gedegradeerd kunnen worden.

bezige bijen

NBSVV in beweging

Ondanks de maatregelen van de regering waardoor momenteel alleen de jeugd traint en ‘s-zaterdags onderlinge wedstrijden speelt staat de vereniging niet stil. Er wordt juist heel veel werk verzet door een handje vol vrijwilligers die druk bezig zijn met van alles en nog wat. Hier volgt een aantal projecten die lopen en/of al zijn afgerond:

Een nieuw geluidsinstallatie voor buiten zodat er weer fatsoenlijk kan worden omgeroepen en ook muziek gespeeld kan worden.

De biertafels worden netjes opgeknapt zodat we van de zomer (als alles weer “normaal” is) weer met zijn alle buiten kunnen zitten.

De  rotzooi (in hoofdzaak snoeiafval dat is versnipperd) in de hoek achter het eerste veld is afgevoerd en de bodem is netjes glad getrokken.

 • De geluidsinstallatie in de kantine is opgeknapt.
 • Het kozijn aan de achterzijde van de kantine wordt binnenkort vervangen
 • Er is plek gemaakt om rechts naast de kantine een aantal portocabins te plaatsen die het gebrek aan kleedruimte moeten gaan oplossen.
 • Er zijn de nodige nieuwe reclameborden geplaats en oude verwijderd. Hiervoor onze hartelijke dank aan alle sponsors die onze club trouw blijven.
 • De nieuwe kleding is binnen en zal  wanneer er weer gevoetbald word uitgedeeld worden.
 • Binnenkort zal er worden gestart met het verven van de kozijnen van de kantine.