NBSVV – GOZ

Restant NBSVV – GOZ naar 10 februari

Hierbij de uitspeelregels van de, wegens weersomstandigheden en gesteldheid van het veld, gestaakte wedstrijd NBSVV – GOZ

– Het restant wordt hervat bij de stand 0-0

– Het restant dient nog 78 minuten te duren.

– Het restant wordt hervat met een scheidsrechtersbal (bij de keeper) voor NBSVV moeten zijn.

– GOZ verdedigde het doel aan de zijde van het parkeerterrein.

– Er moet getost worden voor de tweede helft voor de aftrap.

Bij de A cat. geldt onderstaande ook nog:

NB: Reglementair is vastgelegd dat de wedstrijd niet met dezelfde spelers uitgespeeld hoeft te worden die ook tijdens de gestaakte wedstrijd opgesteld waren. Alleen spelers die gedurende de gestaakte wedstrijd al gewisseld zijn, of een rode kaart hebben ontvangen mogen niet meer deelnemen aan het restant. Ook spelers die tijdens de gestaakte wedstrijd uitgesloten waren van deelneming mogen bij het restant niet meedoen. Indien een speler op het moment van de gestaakte wedstrijd of op het moment van het restant geschorst is, dan mag deze speler ook niet deelnemen aan het restant.

Promotie / degradatie

Promotie/degradatie regelingen bekend

Als je geen kampioen meer kunt worden, op welke plek moet je dan precies eindigen om mee te mogen doen aan de nacompetitie? Of erger nog, als het seizoen niet verloopt zoals gehoopt: waar moet je eindigen om degradatie te ontlopen? Alle regels hierover vind je in de promotie- en degradatiebesluiten, waarin met ingang van het seizoen 2022/’23 een aantal veranderingen zijn doorgevoerd voor de mannen. De besluiten voor promotie en degradatie in het vrouwen- en jeugdvoetbal volgen later.

Promotie- en degradatieregelingen mannen

Op 18 juni jl. heeft de ledenraad besloten tot een aantal veranderingen in de voetbalpiramide van de standaardteams mannen. De belangrijkste veranderingen zijn dat de (sub)top van de piramide in de komende seizoenen smaller wordt gemaakt en dat de teams die uitkomen in de derde divisie, de nieuwe vierde divisie én de eerste klasse vanaf het seizoen 2023/’24 gemengd worden ingedeeld. Lees hier het besluit van de ledenraad. Door deze veranderingen ontstaan er in de (sub)top sterkere competities met kleinere krachtsverschillen en ontstaat er een betere aansluiting tussen de eerste klasse en de nieuwe vierde divisie. In de lagere klassen ontstaan competities met kleinere reisafstanden en meer derby’s.

Nieuwe piramide

Om de nieuwe piramide te realiseren vindt in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 in de 1E klasse tot en met de 4E klasse een versterkte degradatie plaats. Hierdoor wordt het aantal poules als volgt.

Niveau

Aantal poules seizoen 2022/’23

Aantal poules seizoen 2024/’25

1e klasse

11

8

2e klasse

22

16

3e klasse

43

32

4e klasse

60

57*

5e klasse

31

50*

4de klasse A t/m F.

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

 • De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m F spelen volgens een vastgesteld schema samen met de herkansers van de 3e klassen voor vijf plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

 • De nummers 10 en 11 spelen volgens een vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 5e klassen een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal.

 • De nummers 12, 13 en 14 uit de 4e klasse A t/m F degraderen naar de 5e klasse van het zaterdagvoetbal.

KNVB voetbalpyramide

Informatie brede aanpak voetbalpiramide

De laatste jaren hebben we gezien dat het competitiemodel, dat in de loop van 130 jaar is uitgegroeid tot een piramidemodel, langzaam scheef aan het groeien is.
Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstanden tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren is het absoluut noodzakelijk om het fundament van de piramide te verstevigen. Daarom hebben we de volgende stappen genomen:

 • In september 2021 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de clubs, trainers en spelers. 

 • Vervolgens hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt.

 • Uiteindelijk hebben we een scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de eisen.

Over dit scenario en wat dat voor jullie betekent, willen we jullie natuurlijk graag informeren. Op deze speciaal ingerichte pagina vind je alle informatie. Bovendien kun je in onderstaande video zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

Definitieve besluitvorming vindt plaats op 18 juni 2022 door de Ledenraad om daarna zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de verbeteringen. 
​​​​​​​
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de competitieopzet en de hele piramide te verstevigen. Daar hebben we op den duur allemaal plezier van! 

Met sportieve groeten,

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Hervatting competitie

‘B-categorie van start; A-categorie vangt aan met inhaalprogramma’

Na eerder twee afgebroken seizoenen, mogen de competities in het amateurvoetbal nu worden hervat.

Iedereen mag weer overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld.

 • Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur.

 • Voor het zaalvoetbal geldt dat er na 22.00 uur nog wel gevoetbald mag worden, maar zonder publiek.

 • Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur.

 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.

 • Er is geen beperking meer in de groepsgrootte bij het (zaal)voetbal.

 • Iedereen moet zich aan de basisregels houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Vervolg competitie

Twee seizoenen lang hebben we de competitie niet uitgespeeld en geen promotie/degradatie op basis van een volledig seizoen kunnen toepassen. Het doel voor de KNVB is om dit seizoen wel een eindrangschikking en een promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van sportieve prestaties. Het voetbal heeft echter in de categorie A langere tijd stilgelegen, hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de eerste competitiehelft komen te vervallen. Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de eerste competitiehelft.

Er zijn ook nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om voldoende ruimte te hebben om de competities goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, zien we ons genoodzaakt om de competities in de verschillende categorieën aan te passen. Hieronder vind je een overzicht wat dit voor de verschillende categorieën betekent:

Categorie A senioren mannen en vrouwen veldvoetbal (m.u.v. Pure Energie Eredivisie en beloften vrouwen en onder 23 mannen)

De KNVB neemt over de wijze waarop deze competities zullen worden uitgespeeld op vrijdag 28 januari een definitief besluit. Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren. Een derde seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar.

In ieder geval zullen vanaf het weekend 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden worden vastgesteld.

Categorie B veldvoetbal

Alle categorieën in het veldvoetbal (senioren, junioren en pupillen) gaan aankomend weekend 29/30 januari starten met het reguliere programma.

 • De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd. De wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de 3de fase komen te vervallen.

 • Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen.

 • Categorie B jeugd en senioren mannen en vrouwen zaalvoetbal

 • De senioren in het zaalvoetbal gaan aankomende week, vanaf 31 januari starten met het reguliere programma.

 • De junioren in de B-categorie van het zaalvoetbal zijn heringedeeld en spelen het seizoen uit in een nieuwe poule.

Bekervoetbal

Voor alle categorieën komt het bekervoetbal te vervallen, behalve de landelijke beker zaalvoetbal mannen en vrouwen. De wedstrijden in de beker geven een te grote druk op de speeldagen die nog nodig zijn om de competities op een goede wijze uit te spelen. We geven prioriteit aan het uitspelen van de competities in de categorie A om te komen tot een goede promotie en degradatie. In de categorie B geeft de beker eveneens een te grote druk op de benodigde speeldagen die van belang zijn voor het uitspelen van de competitie.

Bron Voetbalrotterdam.nl

Discriminatie

Protocol discriminatie, racisme en/of bedreiging

Discriminatie wordt niet getolereerd in het voetbal. De grens is helder. Maar wat minder bekend is, is welke stappen partijen op het veld moeten nemen na zo’n dergelijk incident. Daarom zijn deze stappen overzichtelijk(er) weergegeven in het ‘Protocol discriminatie en/of bedreiging’.

Protocol
Het mooie van het voetbal is dat iedereen uit alle lagen van de bevolking elkaar tegenkomt. Daarmee verbinden we miljoenen mensen. Dat betekent helaas ook dat het voetbal kwetsbaar is voor discriminatie. Zoals kwetsende opmerkingen, denk aan racisme en scheldwoorden rond LHBTI, door toeschouwers, spelers of teamofficials, of gericht aan scheidsrechters. Al deze verwerpelijke gevallen komen terug in dit protocol.

Er is ook een protocol bedoeld voor de clubscheidsrechters. Zij hebben in de beschreven stappen namelijk een centrale rol. Echter, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de aanvoerders van beide teams en de bestuurders van de clubs.

Webinars
Op maandag 15 november is de Webinar “Weglopen speelveld”. Dit Webinar neemt je mee in deze situatie en geeft je tips hoe je kunt handelen bij “niet meer spelen tegen” en “het weglopen van het speelveld”! Ook behandelen we de gang van zaken bij de aanklager in deze situaties. Meld je vandaag nog hier aan.

Op woensdag 17 november vindt er een Webinar plaats over de meldpunten die wij bij de KNVB hebben. Hier leggen wij uit hoe de KNVB omgaat met het noodnummer Sport en geweld, meldpunt wanordelijkheden en de nieuwe app; de DiscriminatieMelder. Meld je ook voor deze webinar nog vandaag aan, via deze link.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Start seizoen ’21/’22

BELANGRIJKE DATA START SEIZOEN ’21/’22 VELDVOETBAL

Veel voetballers kijken er reikhalzend naar uit: de publicatie van de poule-indelingen. Tegen wie nemen we het dit seizoen op? Andere vraag: wanneer begint het bekertoernooi en wanneer de competitie? Wij zetten de belangrijkste data richting het seizoen ’21/’22 op een rijtje.

 • Start bekercompetitie categorie A en B is in het weekend van 4/5 september

 • Start competitie categorie A en B is in het weekend van 25/26 september

CATEGORIE A

 • Publicatie competitie-indeling A categorie is op 9 juli 2021

 • Publicatie bekerindelingen categorie A is op 30 juli 2021

 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 31 juli 2021

 • Publicatie nummering competitie categorie A is op 28 augustus 2021

CATEGORIE B

 • Publicatie bekerindelingen categorie B is op 13 augustus 2021

 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 14 augustus 2021

 • Publicatie indelingen voor de pupillen O7 t/m O12 is op 13 augustus 2021

 • Publicatie wedstrijdprogramma pupillen O7 t/m O12 is op 14 augustus 2021

 • Publicatie competitie-indeling B categorie is op 27 augustus 2021

 • Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 28 augustus 2021

Uitstel 5e klasse

KNVB stelt invoering vijfde klasse (za) een jaar uit

De KNVB heeft wegens de coronapandemie de invoering van de zaterdag vijfde klasse in het district West II uitgesteld. 

Het was de bedoeling dat komend seizoen de vijfde klasse in het zaterdagvoetbal terug zou keren. Omdat wegens het coronavirus een hele competitie onmogelijk is, heeft de KNVB besloten geen degradatie in te voeren uit de vierde klasse. Komend seizoen zal er uit de zaterdag vierde klasse wel gedegradeerd kunnen worden.

Routekaart

Routekaart amateurvoetbal voor restant seizoen

Nadat het kabinet dinsdag de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan de KNVB dit vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal. Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

HERVATTING MOGELIJK

Alleen voor de categorie A* is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.

We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is

De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van 2-3 weken. Alle jeugdteams (incl. O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.

Voor het zaalvoetbal geldt een uiterste startdatum van 19 april. Ook voor de zaalteams wordt een minimale voorbereidingsperiode gehanteerd waarin zonder beperkingen getraind kan worden van 4-5 weken. Vanaf 22 maart moeten in dat geval de zaaltrainingen kunnen starten.

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat.

 

NIET ONNODIG UITSLUITEN

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “De routekaart van het kabinet geeft perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder beperkingen te kunnen trainen. Ondanks alle onzekerheid, blijven we daarom de optie openhouden voor onze hoogste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen niet onnodig opties uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties teniet doet en we voor het tweede achtereenvolgende jaar geen promotie/degradatie hebben. We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is.”

KNVB REGIO CUP

Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de gisteren aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.

Alle teams in de categorie B** veld en zaal en pupillen gaan al over naar de KNVB Regio Cup.