Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Beste potentiële vrijwilliger,

Bij NBSVV draait alles om voetbal. We zijn een club die constant in ontwikkeling is en die de lokale gemeenschap wil versterken. We hebben een sterke groep vrijwilligers die ons helpt bij het organiseren van wedstrijden, evenementen en het onderhouden van ons complex. Maar we hebben jouw hulp nodig om onze ambities waar te maken en onze club verder te ontwikkelen.

Als vrijwilliger bij NBSVV kun je een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het voetbal in de gemeenschap. Of je nu helpt bij het organiseren van wedstrijden, het onderhouden van onze velden en faciliteiten, of het coachen van een team, jouw bijdrage maakt een verschil.

We zijn op zoek naar vrijwilligers van alle leeftijden en met diverse vaardigheden en ervaringen. Of je nu een student bent die werkervaring wil opdoen, een gepensioneerde die graag wat vrije tijd wil invullen of een ouder die zijn of haar kind wil helpen bij het beoefenen van voetbal, bij NBSVV is er altijd een passende rol voor jou.

We bieden onze vrijwilligers een gezellige en stimulerende omgeving en waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten. Bovendien is het vrijwilligerswerk bij NBSVV een geweldige manier om jezelf te ontwikkelen, nieuwe talenten te ontdekken.

Dus, als je geïnteresseerd bent om ons te helpen bij het bevorderen van het voetbal en het versterken van onze club, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken er naar uit om jou te ontmoeten en te zien hoe we samen kunnen bijdragen aan onze gemeenschap.

Naar de volgende functies zijn we bijvoorbeeld nog op zoek:
– Onderhoud commissie: mede zorg dragen van allerlei klussen op ons terrein;
– Scheidrechters;
– Bestuurslid: Penningmeester vanaf de Algemene Ledenvergadering 2023;
– Bestuurslid: Voorzitter vanaf de Algemene Ledenvergadering 2023;
– Bar personeel;
– Sponsorcommissie;
– Nog verder vele andere functies.

Geef door als je interesse en/of informatief wil bij een van onze bestuursleden.

Stefan van Alphen heeft te kennen gegeven na jaren lang als trekker van de Sponsorcommissie te hebben gefungeerd, vanwege privé drukte hier mee te moeten stoppen. Hij zal de werkzaamheden nog tot 1 september blijven uit voeren. Wij bedanken hierbij nogmaals Stefan voor deze “klus”.

Het bestuur van NBSVV

 

Nieuwjaarstoespraak

NBSVV

Voorzitters Nieuwjaars praatje

Januari 2023

 

Beste volgers van NBSVV,

Voor de leden welke niet op onze nieuwjaarsborrel aanwezig konden zijn, hierbij dan nog een “Digitale Nieuwjaarsgroet 2023.”

Coronavirus
Gelukkig lijkt het erop dat we het coronavirus achter ons hebben gelaten en geen grote gevolgen meer heeft voor onze samenleving en vereniging.

Dieptepunten
Het was een jaar met zeker ook een groot dieptepunt, het “Zuidzijde drama”. Ook
hebben we dit jaar afscheid genomen van onze (oud) leden Piet van den Tol (15-11-2022)  en Kees Bevaart (11-12-2022). Wij zullen hun altijd in onze herinneringen meenemen.
Tevens zijn een aantal zeer gewaardeerde (oud) leden herstellende van een ziekte. Wij hopen op een zo voorspoedig mogelijk herstel. Wij leven mee met al de mensen welke hiermee te maken hebben.

Jeugd
De jeugd heeft het afgelopen jaar gelukkig weer een mooi voetbal jaar gehad. Mede dankzij de inspanningen van de jeugdbegeleiders en sponsoren is dit mogelijk gemaakt. Mijn complimenten daarvoor. Met als topper een geheel verzorgd “uitje” naar de Efteling.

Sponsoren
Via dit bericht wil ik ook de sponsoren bedanken. Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm. Zonder de steun van onze sponsors zouden wij de vereniging niet draaiende kunnen houden. Wij snappen dat in deze tijden het sponsorschap van uw firma onder druk kan staan, echter we hopen ondanks deze druk u toch blijft doorgaan met sponseren. En zeker omdat NBSVV voor het dorp een grote maatschappelijke waarde heeft.

Vrijwilligerswerk
Als voetballer, lid of regelmatige bezoeker van onze vereniging weet u dat NBSVV draait op vrijwilligers. Wekelijks zijn er tientallen vrijwilligers actief die er voor zorgen dat de jeugd en senioren met plezier kunnen voetballen. Sommigen zijn actief als bar-personeel, onderhoudsploeg, scheidsrechter, anderen als trainer of als jeugdleider. Onze vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze leden elke week kunnen voetballen en gebruik kunnen maken van al onze mooie faciliteiten.

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers gaat het gelukkig goed met NBSVV en komen er steeds weer nieuwe leden bij ons voetballen. Ondanks dit positieve gegeven is er echter nog steeds een tekort aan actieve vrijwilligers en daarom doen we een beroep op U !

Er zijn altijd wel werkzaamheden die aan zullen slaan bij uw kwaliteiten. Aanmelden hiervoor kan bij elk bestuurslid. Denk bijvoorbeeld aan: kantine personeel, bestuurslid (bv voorzitter, penningmeester), scheidrechter, elftalleider, kantine grote schoonmaak geven, grensrechter, verschillend commissie werk (bv 75 jarig bestaan), onderhoud werkzaamheden, etc.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de continuring van de verschillende werkzaamheden. Spreek elkaar daar op aan en doe mee. Je zal verstelt staan hoe leuk het kan zijn!

Trainers en staf selectie senioren volgend seizoen 2023/2024
Uiteraard zijn we bezig met de gesprekken met alle vertegenwoordigers hierover. Ik hoop hierover z.s.m. hier mee over te kunnen vertellen.
Het 2e elftal staat op dit moment erg onderdruk i.v.m. te weinig spelers. Ik hoop toch dat we dit komende tijd kunnen oplossen door elkaar onderling met de teams bij te staan.

Gemeente
De Gemeente HW is nog steeds bezig met de uitwerking van de “Harmonisatie voor de voetbalverenigingen in de HW”. Tevens moet de Gemeente HW nog komen met het “Accommodatie(opstallen) beleid voor de voetbalverenigingen in de HW” speciaal aangevraagd door NBSVV. Na de laatste bespreking met de Gemeente lijkt dit laatste op een zeer moeizaam en langdurig proces uit te draaien.

Bouwcommissie
In afwachting van de besluiten door de Gemeente zoals hiervoor besproken, kan de bouwcommissie niet anders dan de Gemeente hierover blijvend aan spreken en deze te vragen om voortgang te maken.

Het is nu ook aan de bouwcommissie om met een gedegen voorstel te komen. Dit voorstel moet o.a. met de volgende randvoorwaarden rekening houden:
– renovatie;
– volgend energiecontract (2 a 3 maal duurder);
– Gemeente lening;
– continuering vrijwilligers waardoor lage kosten blijven (o.a. veldonderhoud en kantine).
Hopelijk kunnen we hier het komende jaar meer over naar buiten brengen.

Financiën
Financieel staat de club er op dit moment goed voor.
Voor de komende jaren is er echter wel een uitdaging op financieel gebied. Het probleem om onze opstallen te verbeteren in combinatie met een waarschijnlijk sterk verhogend energiecontract en doordat we BTW-plichtig worden als vereniging.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook het afgelopen jaar 2022 heeft ingezet voor NBSVV. Wij hopen dat het komend seizoen weer een jaar wordt met veel gezelligheid en vooral sportiviteit. Het bestuur heeft er in elk geval weer zin in en hoopt op de medewerking van iedereen. Dank jullie wel!

Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.

Dirk Enzlin

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Beste volgers van NBSVV,

Normaal gesproken zou er een “Nieuwjaarstoespraak” plaats hebben gevonden. Helaas stak corona daar een stokje voor, vandaar hierbij een “Digitale Nieuwjaarsgroet 2022.”
Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt immers voor ons. Toch kijk ik graag even terug op het afgelopen jaar, omdat onze basis voor de toekomst mede in het verleden ligt.

Coronavirus
Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor het dagelijks leven van ons allemaal. Het virus en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we werken, sporten en contact met elkaar hebben.

Het is een jaar geweest waarin we in kansen hebben moeten denken in plaats van onmogelijkheden. Ik ben er trots op hoe we ondanks de restricties, dit samen allemaal vorm hebben kunnen geven en wil jullie bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we hoopvol naar de toekomst moeten zijn en het virus samen onder controle kunnen krijgen.

Afscheid
Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, een bewogen jaar waarin we elkaar meer dan ooit nodig hadden.
Wij hebben dit jaar afscheid genomen van;
Cees Moree (29-03-2021) en Willem Jan Izaak Scherpenisse (16-06-2021)
Wij zullen hen altijd in onze herinneringen meenemen.

Jeugd
De jeugd heeft het afgelopen jaar gelukkig nog een mooi voetbal jaar gehad, ondanks alle corona perikelen. Mede dankzij de extra inspanningen van de jeugdbegeleiders is dit mogelijk gemaakt, mijn complimenten daarvoor.
De jeugd breidt zich nog steeds uit en het valt dan ook niet mee om telkens weer nieuwe tenues te organiseren voor de jongste jeugd. Uiteraard zijn we blij met dit fenomeen.

Sponsoren
Via dit bericht wil ik ook de sponsoren bedanken. Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm. Zonder de steun van onze sponsors zouden wij de vereniging niet draaiend kunnen houden.

Vrijwilligerswerk
Als voetballer, lid of regelmatige bezoeker van onze vereniging weet u dat NBSVV draait op vrijwilligers. Wekelijks zijn er tientallen vrijwilligers actief die er voor zorgen dat pupillen, junioren en senioren met plezier kunnen voetballen. Sommigen zijn actief als scheidsrechter, anderen als trainer of als jeugdleider. Onze vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze leden elke week kunnen voetballen en gebruik kunnen maken van al onze mooie faciliteiten.

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers gaat het gelukkig goed met NBSVV en komen er steeds weer nieuwe leden bij ons voetballen. Ondanks dit positief gegeven is er echter nog steeds een tekort aan actieve vrijwilligers en daarom doen we een beroep op U !

Er zijn altijd wel werkzaamheden die aan zullen slaan bij uw kwaliteiten. Aanmelden hiervoor kan bij elk bestuurslid. Denk bijvoorbeeld aan: kantine personeel, bestuurslid, scheidrechter, grensrechter, verschillend commissie werk, etc.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de continuring van de verschillende werkzaamheden. Spreek elkaar daar op aan en doe mee. Je zal verstelt staan hoe leuk het kan zijn!

Trainers en staf selectie senioren volgend seizoen 2022/2023
Zoals altijd beginnen we hier weer vroeg mee. Ik ben dan ook zeer blij dat alle vertegenwoordigers hierin zich hebben gecommitteerd om ook volgend seizoen weer door te gaan met de functie welke zij nu bekleden, bedankt hiervoor: Mark, Robert-Jan, Kris, Yme, Antoine, Timo en Gert.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020/2021
Zal worden uitgeschreven zodra dit kan volgens de richtlijnen van de RIVM. Vooralsnog loopt Bart zich al warm in de bestuursvergaderingen (kandidaat voor gedragen door bestuur als vervanger van Diana).

Bouwcommissie
Met veel gedrevenheid is de bouwcommissie achter de schermen bezig met het bekijken hoe wij het kleedkamergedeelte kunnen renoveren en verbeteren, maar ook hoe we dit eventueel kunnen financieren. Hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over naar buiten brengen en laten zien waar deze commissie mee bezig is.

Financiën
Financieel staat de club er op dit moment goed voor. Mede dankzij de steun van de Gemeente en Rijk (hier heeft de penningmeester wel een hoop extra werk voor verzet). Ook wil ik genoemd hebben dat de betaalde krachten; zoals trainers en begeleiding hierbij een “duit in het zakje” hebben gedaan.
Voor de komende jaren is er wél een uitdaging op financieel gebied, om met name de opstallen te verbeteren en dit financieel dekkend te krijgen.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook het afgelopen jaar 2021 heeft ingezet voor NBSVV. Wij hopen dat het komend seizoen snel een echt voetbalseizoen zal gaan worden met veel gezelligheid en vooral sportiviteit. Het bestuur heeft er in elk geval weer zin in en hoopt op de medewerking van iedereen. Dank jullie wel!

Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.

Dirk Enzlin

Gevolgen van de corona-crisis door de voorzitter verwoord

Beste leden,

Het coronavirus heeft ons leven in korte tijd op zijn kop gezet. De maatregelen om de verspreiding ervan af te remmen zijn ingrijpend en vergen veel van ons. Het lijkt wel of je in een film meedoet.

Iedereen kent wel iemand die tot de risicogroep behoort of die het erg moeilijk dreigt te krijgen door het wegvallen van inkomsten. 

De media helpt wat mij betreft ook niet echt. Persoonlijk probeer ik me te beperken tot de hoofdpunten van het nieuws om positief te kunnen blijven en de moed erin te houden. Want ondanks alle ellende gebeuren er ook goede dingen.

Deze bizarre tijd brengt ons echter ook dichter bij elkaar. Afgelopen maandag 23 maart heeft een grote groep NBSVV-ers afscheid genomen van Rens van de Erve, staande langs de weg.

In de groepsapp van NBSVV123 (naar ik heb horen zeggen) is een hilarische #StayFit@Home challenge ingebracht. In mijn beleving is er meer saamhorigheid en verbondenheid. En dat is niet alleen mooi om te zien, maar ook goed. We hebben elkaar vooral nu keihard nodig.

Met betrekking tot de financiële impact voor NBSVV is dat we een voorraad hebben welke over de datum is/gaat en dat onze betaalde krachten spontaan gezegd hebben “als er niet wordt gevoetbald, hoef je ons geen vergoeding te geven”. Tevens hopen we dat de KNVB ook afziet van hun bijdrage. Dan blijft er uiteraard nog diverse kostenposten doorlopen zoals o.a. gas/licht. Maar de financiële impact is er niet alleen nu maar werkt ook door in het komende seizoen, denk aan sponsors welke het moeilijk krijgen . Ondanks dat denkt het bestuur toch dat NBSVV gezond blijft en deze crisis kan overleven.

Als voorzitter heb ik contact met de KNVB en met de Hoeksche Waardse voetbalclubs en deze weer met de Gemeente Hoeksche Waard. Maar ook hier is veel onduidelijkheid. Eigenlijk wachten ze ook af hoe de corona epidemie zicht verder ontwikkeld en met welke acties de regering hier op inspeelt. Je komt in deze gesprekken niet verder dan dat ze alles in kaart aan het brengen zijn en dat ze met verschillende scenario’s rekening houden. Ze weten het ook niet en dat is logisch. Het is dus ook voor deze beleidsbepalers afwachten.

Het sportcomplex is op last van de overheid afgesloten voor activiteiten. Maar de jeugd is de gehele dag thuis, omdat de scholen gesloten zijn en wil toch ook wat vermaak. Hoe begrijpelijk het ook is, het sportcomplex is verboden terrein.

Oud papier container verdwijnt (tijdelijk ?). Door zeer veel overlast (veel hang jongeren) en dat daardoor veel personen aan het papier zitten (misschien besmet door corona) is besloten om vooralsnog de container weg te halen. In een later stadium zal het bestuur nog een besluit nemen om de container wel of niet terug te zetten.

De “Onderhoudsploeg” is ook nog steeds bezig doordat o.a. het groeizaam weer blijft. Eventueel kan er altijd in kleine groepjes en uiteraard op gepaste afstand (RIVM-proef), vrijwilligerswerk worden gedaan. Voor de werkzaamheden kan contact worden gezocht met Bas van Gilst en/of “Onderhoudsploeg”.

In deze moeilijke tijd gaan we het voetbal steeds meer missen. We zouden over enkele weken er veel voor over hebben om een middagje in de kantine te kunnen verblijven. Je ziet dat in deze tijd het voetbal totaal onbelangrijk is en dat niemand discussieert dat alles is afgelast. Maar je gaat wel merken, dat  “veel” onbelangrijke dingen in het leven, het leven wel veel leuker maken. Het is een vorm van sociale smeerolie, die het voetbal en NBSVV belangrijk maakt.

Voorlopig moeten we het zonder doen en de quarantaine doorkomen zonder het wekelijkse voetbal gebeuren. Blijf gezond en houd vol. Sterkte in de strijd.

 Dirk Enzlin