LID WORDEN VAN NBSVV

Vul de lidmaatschapsovereenkomst in en lever deze ondertekend in bij een bestuurslid of stuur deze op naar secretaris@nbsvv.nl.

 CONTRIBUTIE PER JAAR

 • Senioren                 € 159
 • JO/MO19                € 143
 • JO/MO17                € 128
 • JO/MO15                € 113
 • JO/MO13                € 101
 • JO/MO11                € 93
 • JO/MO9                  € 93
 • JO/MO7                  € 64
 • Rustend lid             € 78
 • Donateur                € 50
 • Kledingbijdrage      € 10

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Als je het lidmaatschap van N.B.S.V.V. wilt beëindigen dient dit uiterlijk 15 juni schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris.

Dit kan per e-mail : secretaris@nbsvv.nl of per brief: 
N.B.S.V.V.
t.a.v. secretaris                                                                                          Wilhelminastraat 61                                                                                                    3264 XR Nieuw-Beijerland

Een mondelinge/telefonische mededeling volstaat niet!

Om het lidmaatschap te beëindigen en voor het aanvragen van een overschrijving moet aan de contributieverplichting en eventuele andere financiële verplichtingen voldaan zijn. Ongeacht het tijdstip van opzeggen is de contributie voor het hele huidige seizoen verschuldigd. 

Ook zullen bij een afmelding of overschrijving zaken die door de vereniging ter beschikking gesteld zijn, ingeleverd moeten zijn.