Ereleden en leden van verdienste

De vereniging kent naast “gewone leden” en “donateurs” ook “ereleden” en “leden van verdienste”.
Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De voordracht van ereleden en leden van verdienste geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Ereleden en Leden van verdienste worden voor het leven benoemd.

Ereleden

Aart Kraak †
15 juni 1973 benoemd tot erelid. Ruim 18 jaar bestuursfunctie, waarvan 17 jaar als voorzitter
Abraham den Tuinder †
17 september 1970 benoemd tot erelid. Was secretaris, jeugdleider en kantinebeheerder
Arie Oorbeek
25 november 1994 benoemd tot erevoorzitter
Cees Burger
15 november 1991 benoemd tot erelid. 16 jaar penningmeester
Cees van Bochove †
5 maart 2003 benoemd tot erelid. Meer dan 25 jaar bestuurslid, waarvan 19 jaar wedstrijdsecretaris
Charles van Alphen
6 november 2015 benoemd tot erelid. Bestuurslid en kantinebeheerder
Ies van Rijswijk
31 oktober 2008 benoemd tot erelid. Jarenlang penningmeester
Jan van Wijngaarden †
15 juni 1973 20 jaar bestuurslid. Voorgedragen voor lid van verdienste
Peter Oprel
2 november 2007 benoemd tot erelid. Jarenlang voorzitter
Wout Kreling
28 oktober 2005 benoemd tot erelid. Bestuurslid en onderhoudsman
Peter Barendrecht
23 november 2018 benoemd tot erelid. Vanaf 25 november 1994 secretaris

Lid van verdienste

Cees Kegel †                       
22 augustus 1975 benoemd tot lid van verdienste. Groot aantal jaren onderhoudsman op sportpark “De Kreek”
Jan Koppenaal
Najaar 1989 lid van verdienste. 16 jaar bestuurslid en kantinebeheerder