Algemene ledenvergadering 18-11

Agenda

Algemene ledenvergadering 18 november 2022

Geachte leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 18 november 2022 aanvang 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening

 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 25 maart 2022

 3. Mededelingen

 4. Jaarverslag 2021/2022

 5. Jaarverslag Penningmeester 2021/2022

 6. Verslag Kascommissie

 7. Benoeming nieuw lid kascommissie

 8. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023

 9. Jeugdzaken

 10. Bouwcommissie

 11. Bestuursverkiezing

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

 

Herbenoeming van bestuursleden in de “cyclus van drie jaar” zijn de voorzitter en jeugdvoorzitter.
Afredend bestuurslid Arno de Boer (Jeugdvoorzitter).
Het bestuur wil als nieuw bestuurslid aandragen Paul Vermeer (jeugdvoorzitter).
Bestuurslid voorzitter Dirk Enzlin wordt bij geen tegenkandidaat automatisch herbenoemd (aangegeven is wel dat hij dit voor nog maximaal 1 jaar wil uitvoeren).
Eventuele tegen kandidaten kunnen worden aangemeld voorzien van 3 handtekeningen van leden NBSVV.

Het jaarverslag en notulen van de ledenvergadering liggen vanaf 04 november 2022 ter inzage in de bestuurskamer van NBSVV. Het jaarverslag van de financiën 2021/2022 zal op de vergadering ter inzage liggen.

Toegang tot de vergadering hebben alle leden, welke voor 1 augustus 2021 16 jaar zijn en de wettelijke vertegenwoordigers van de leden welke jonger zijn.

One thought on “Algemene ledenvergadering 18-11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *