Ledenvergadering 25-3-2022

Agenda algemene ledenvergadering 25-03-2022

Geachte leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 25 maart 2022 aanvang 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening

 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 15 september 2021

 3. Mededelingen

 4. Jaarverslag 2020/2021

 5. Jaarverslag Penningmeester 2020/2021

 6. Verslag Kascommissie

 7. Benoeming nieuwe kascommissie

 8. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022

 9. Vaststelling Contributie seizoen 2022/2023

 10. Jeugdzaken

 11. Bouwcommissie

 12. Bestuursverkiezing

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

Aftredend bestuurslid is Diana van de Wiel.
Het bestuur wil graag als nieuw bestuurslid voordragen Bart Wesdorp.
Uiteraard kunnen er ook tegen kandidaten worden aangemeld  voorzien van 3 handtekeningen van leden NBSVV.

Het jaarverslag en notulen van de ledenvergadering 15-09-2021 liggen reeds vanaf 01 november 2021 ter inzage in de bestuurskamer van NBSVV. Het jaarverslag van de financi├źn 2020/2021 zal op de vergadering ter inzage liggen.

Toegang tot de vergadering hebben alle leden, welke voor 1 augustus 2020 16 jaar zijn en de wettelijke vertegenwoordigers van de leden welke jonger zijn.

One thought on “Ledenvergadering 25-3-2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *