ledenvergadering

Geachte leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering (van het jaar 2019/2020) op woensdag 15 september 2021 aanvang 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening

 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 15 november 2019

 3. Mededelingen

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag Penningmeester

 6. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020

 7. Verslag Kascommissie

 8. Benoeming nieuwe kascommissie

 9. Bestuursverkiezing

 10. Jeugdzaken

 11. Bouwcommissie

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

 

Aftredende bestuursleden zijn Bas van Gilst en Brenda Veldhoen.

Het bestuur wil graag twee nieuwe bestuursleden voordragen te weten; Jan Letterman en Pieter Veldhoen. Intussen hebben Jan en Pieter al het afgelopen jaar 2020/2021 als interim bestuursleden meegelopen.

Uiteraard kunnen er ook tegen kandidaten worden aangemeld  voorzien van 3 handtekeningen van leden NBSVV.

Het jaarverslag, agenda en notulen ledenvergadering 15-11-2019 hebben reeds vanaf november 2020 ter inzage gelegen in de bestuurskamer van NBSVV.

Toegang tot de vergadering hebben alle leden, welke voor 1 augustus 2021 16 jaar zijn en de wettelijke vertegenwoordigers van de leden welke jonger zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *