Renovatie

NBSVV: één beleid voor buitensportclubs

De accommodatie van NBSVV. Foto NBSVV
 

Voorzitter Dirk Enzlin van de Nieuw-Beijerlandse voetbalvereniging NBSVV pleit voor een harmonisatie van het accommodatiebeleid voor alle buitensportverenigingen in de Hoeksche Waard. 

Enzlin komt met dat dringende verzoek om zo de verschillen die momenteel nog bestaan tussen de diverse clubs op het eiland als het gaat om (het onderhoud van) hun accommodaties in de toekomst uit te poetsen.

De voorzet van de preses valt samen met het initiatiefvoorstel dat Marco Vis van de SGP, gesteund door Arie van Ruiven van Lokalen Hoeksche Waard, heeft ingediend. In dat voorstel wordt de gemeente gevraagd bij te dragen in de renovatie van de accommodatie van NBSVV. Dat zou gaan om een bijdrage van 250.000 als co-financier. De totale kosten van de renovatie bedragen 550.000 euro, waarbij de club uit eigen middelen 50.000 euro zal mee betalen.

,,Wij hebben als NBSVV de tijd niet meer om op harmonisatie te wachten, omdat er op korte termijn iets moet gebeuren op ons complex”, zegt Enzlin. Hij wijst ook op de belangrijke sociale functie van de clu,b die onderdak biedt aan klaverjassers en darters.

,,Vanuit NBSVV zijn we al jaren in gesprek met raadsleden om te kijken hoe de gemeente Hoeksche Waard ons kan helpen bij de hoognodige renovatie van de opstallen. Inmiddels zijn de kantine, keuken en kleedkamers  gedateerd en dus niet meer toereikend voor gebruik. Het opknappen door vrijwilligers biedt geen uitkomst meer om een accommodatie te garanderen, die voldoet aan de hedendaagse eisen zoals energiezuinigheid, duurzaamheid en uitstraling. Daarbij is het ook strikt noodzakelijk dat er een kleedkamer komt voor meisjes en vrouwen.  Dat kunnen we alleen realiseren met een substantiële investering.”

Bron : AD Arco Bomgaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *