Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Beste volgers van NBSVV,

Normaal gesproken zou er een “Nieuwjaarstoespraak” plaats hebben gevonden. Helaas stak corona daar een stokje voor, vandaar hierbij een “Digitale Nieuwjaarsgroet 2022.”
Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt immers voor ons. Toch kijk ik graag even terug op het afgelopen jaar, omdat onze basis voor de toekomst mede in het verleden ligt.

Coronavirus
Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor het dagelijks leven van ons allemaal. Het virus en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we werken, sporten en contact met elkaar hebben.

Het is een jaar geweest waarin we in kansen hebben moeten denken in plaats van onmogelijkheden. Ik ben er trots op hoe we ondanks de restricties, dit samen allemaal vorm hebben kunnen geven en wil jullie bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we hoopvol naar de toekomst moeten zijn en het virus samen onder controle kunnen krijgen.

Afscheid
Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, een bewogen jaar waarin we elkaar meer dan ooit nodig hadden.
Wij hebben dit jaar afscheid genomen van;
Cees Moree (29-03-2021) en Willem Jan Izaak Scherpenisse (16-06-2021)
Wij zullen hen altijd in onze herinneringen meenemen.

Jeugd
De jeugd heeft het afgelopen jaar gelukkig nog een mooi voetbal jaar gehad, ondanks alle corona perikelen. Mede dankzij de extra inspanningen van de jeugdbegeleiders is dit mogelijk gemaakt, mijn complimenten daarvoor.
De jeugd breidt zich nog steeds uit en het valt dan ook niet mee om telkens weer nieuwe tenues te organiseren voor de jongste jeugd. Uiteraard zijn we blij met dit fenomeen.

Sponsoren
Via dit bericht wil ik ook de sponsoren bedanken. Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm. Zonder de steun van onze sponsors zouden wij de vereniging niet draaiend kunnen houden.

Vrijwilligerswerk
Als voetballer, lid of regelmatige bezoeker van onze vereniging weet u dat NBSVV draait op vrijwilligers. Wekelijks zijn er tientallen vrijwilligers actief die er voor zorgen dat pupillen, junioren en senioren met plezier kunnen voetballen. Sommigen zijn actief als scheidsrechter, anderen als trainer of als jeugdleider. Onze vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze leden elke week kunnen voetballen en gebruik kunnen maken van al onze mooie faciliteiten.

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers gaat het gelukkig goed met NBSVV en komen er steeds weer nieuwe leden bij ons voetballen. Ondanks dit positief gegeven is er echter nog steeds een tekort aan actieve vrijwilligers en daarom doen we een beroep op U !

Er zijn altijd wel werkzaamheden die aan zullen slaan bij uw kwaliteiten. Aanmelden hiervoor kan bij elk bestuurslid. Denk bijvoorbeeld aan: kantine personeel, bestuurslid, scheidrechter, grensrechter, verschillend commissie werk, etc.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de continuring van de verschillende werkzaamheden. Spreek elkaar daar op aan en doe mee. Je zal verstelt staan hoe leuk het kan zijn!

Trainers en staf selectie senioren volgend seizoen 2022/2023
Zoals altijd beginnen we hier weer vroeg mee. Ik ben dan ook zeer blij dat alle vertegenwoordigers hierin zich hebben gecommitteerd om ook volgend seizoen weer door te gaan met de functie welke zij nu bekleden, bedankt hiervoor: Mark, Robert-Jan, Kris, Yme, Antoine, Timo en Gert.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020/2021
Zal worden uitgeschreven zodra dit kan volgens de richtlijnen van de RIVM. Vooralsnog loopt Bart zich al warm in de bestuursvergaderingen (kandidaat voor gedragen door bestuur als vervanger van Diana).

Bouwcommissie
Met veel gedrevenheid is de bouwcommissie achter de schermen bezig met het bekijken hoe wij het kleedkamergedeelte kunnen renoveren en verbeteren, maar ook hoe we dit eventueel kunnen financieren. Hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over naar buiten brengen en laten zien waar deze commissie mee bezig is.

Financiën
Financieel staat de club er op dit moment goed voor. Mede dankzij de steun van de Gemeente en Rijk (hier heeft de penningmeester wel een hoop extra werk voor verzet). Ook wil ik genoemd hebben dat de betaalde krachten; zoals trainers en begeleiding hierbij een “duit in het zakje” hebben gedaan.
Voor de komende jaren is er wél een uitdaging op financieel gebied, om met name de opstallen te verbeteren en dit financieel dekkend te krijgen.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook het afgelopen jaar 2021 heeft ingezet voor NBSVV. Wij hopen dat het komend seizoen snel een echt voetbalseizoen zal gaan worden met veel gezelligheid en vooral sportiviteit. Het bestuur heeft er in elk geval weer zin in en hoopt op de medewerking van iedereen. Dank jullie wel!

Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.

Dirk Enzlin

3 thoughts on “Nieuwjaarstoespraak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *