OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Als je het lidmaatschap van N.B.S.V.V. wilt beëindigen dient dit uiterlijk 1 juni schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie.
Dit kan per e-mail : ledenadministratie@nbsvv.nl of per brief naar: 
          N.B.S.V.V.
          t.a.v. ledenadministratie
          Wilhelminastraat 61
          3264 XR Nieuw-Beijerland
Een mondelinge/telefonische mededeling volstaat niet!
Om het lidmaatschap te beëindigen en voor het aanvragen van een overschrijving moet aan de contributieverplichting en eventuele andere financiële verplichtingen voldaan zijn. Ongeacht het tijdstip van opzeggen is de contributie voor het hele huidige seizoen verschuldigd. 
Ook zullen bij een afmelding of overschrijving zaken die door de vereniging ter beschikking gesteld zijn, ingeleverd moeten worden.