Indeling jeugd seizoen 20 / 21

Beste jeugdleden en ouders,
Met dit bericht willen wij u en jou informeren over de indeling van de NBSVV jeugdteams voor het komende seizoen. Zoals bekend heeft NBSVV met ingang van seizoen 2020/2021 weer een zelfstandig opererende jeugdafdeling. De afgelopen tijd heeft de jeugdafdeling niet stilgezeten en zijn zij hard aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat we met ingang van het nieuwe seizoen de jeugdafdeling van NBSVV weer “up & running” hebben en alle jeugdleden weer lekker kunnen laten voetballen. Het jeugdbestuur is trots om te kunnen melden dat we volgend jaar met meer dan 100 jeugdleden in verschillende teams weer lekker kunnen gaan voetballen!
Uiteraard is het ieder jaar weer een heel gepuzzel en zeker ook dit jaar waarin we als NBSVV weer een eigen jeugdafdeling gaan vormen. Deze teamindeling is samengesteld door het jeugdbestuur in overleg met de betreffende leiders en trainers en gebaseerd op de jeugdleden die momenteel ingeschreven staan bij NBSVV. We hebben getracht om een indeling te maken waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende belangen. Bij voorbaat willen we benadrukken dat een perfecte indeling niet bestaat en er zullen altijd situaties blijven bestaan die niet ideaal zijn. Hiermee willen we niet onze verantwoordelijkheid ontduiken, maar hiermee vragen we wel begrip voor een dergelijk proces.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen en/of opmerkingen zijn over de voorlopige indeling zoals onderstaand weergegeven. Als dit het geval is gaan wij graag in gesprek met u/jou op een nader te bepalen tijdstip en locatie. Om in aanmerking te komen voor een gesprek, willen wij u/jou vragen om uiterlijk 6 juni a.s. een e-mail te sturen aan jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Afhankelijk van de aanpassingen of eventuele verschuivingen die nog volgen (in en na overleg met betrokkenen) zullen we in de komende weken een vervolg op dit bericht plaatsen. Mocht je (kind) nog niet opgenomen zijn in de indeling neem dan svp zsm contact met ons op via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl. 
Natuurlijk kunnen we nog altijd voetballers en vrijwilligers gebruiken. Dus mocht je zelf nog geen lid zijn, maar wel interesse hebben of iemand anders weten die interesse heeft laat het ons dan weten via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Door op onderstaande buttons te drukken kunt u de indeling van de teams van uw keuze zien.
Posted in VTZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *