Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst Voetbalvereniging NBSVV

Ondergetekende (indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verstrekt de volgende gegevens om lid te worden van voetbalvereniging NBSVV te Nieuw-Beijerland, deze gegevens zijn o.a. nodig voor inschrijving bij de KNVB:

Persoonlijke gegevens:
Achternaam : ……………………………………………………………….
Voorletters : …………… Roepnaam: ………………………………….
Geslacht M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum : ……………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………….
Postcode : ……………………………………………………………….
Woonplaats : ……………………………………………………………….
Telefoonnummer : ……………………………………………………………….
E-mailadres : ……………………………………………………………….

Ondergetekend lid (of indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verklaart hierbij dat:

 1. Hij/zij instemt met de doelstellingen van de vereniging, zoals die in de statuten zijn verwoord en stelt hiervoor zijn/haar gegevens beschikbaar;
 2. Door ondertekening van deze overeenkomst erkent het lid de statuten van de vereniging, het privacy statement en het gevoerde vrijwilligersbeleid zoals beschikbaar op de website: www.nbsvv.nl;
 3. Ondergetekende geeft toestemming voor verwerking van bovengenoemde persoonlijke gegevens, zoals aangegeven in het privacy statement;
 4. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten gaan in zodra deze overeenkomst is ondertekend;
 5. Het lid verklaart bereid te zijn het lidmaatschapsgeld zoals bepaald in de laatste Algemene Ledenvergadering tijdig te voldoen;
 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot aan het einde van het huidige seizoen, waarna het stilzwijgend met telkens een seizoen wordt voortgezet, totdat het door het lid wordt opgezegd per 1e van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;
 7. Hij/zij geeft toestemming aan NBSVV om het door hem/haar verstrekte e-mailadres te mogen gebruiken voor communicatie tussen het lid en NBSVV (zoals o.a. oproepen Ledenvergaderingen);
 8. Bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens geeft het lid dit terstond door aan de ledenadministratie van de vereniging. Problemen welke ontstaan door onjuist geregistreerde gegevens zijn voor rekening van het lid.

Ondertekend te …………………………………………..
Datum ondertekening: ………………………………..
Naam lid:…………………………………… Naam wettelijk vertegenwoordiger:…………………….

Handtekening:

Deze overeenkomst kunt u inleveren bij de secretaris van NBSVV.
In te vullen door de ledenadministratie: lidnr. KNVB …………………………..

Posted in VTZ

2 thoughts on “Lidmaatschapsovereenkomst

 1. Goedenavond,

  Mijn naam is Duncan Harteveld ik ben 24 jaar en woon nu ongeveer 8 maanden in Nieuw-Beijerland en wil me graag bij jullie aansluiten als lid.
  Mijn ervaring met voetbal wil ik graag laten peilen door een afspraak te maken om eens wat mee te trainen.
  Ik doe al 10 jaar mee met een samengestelde vrienden groep die elke maandagavond vol sportiviteit en wilskracht met elkaar 2 uur gaat voetballen, dus een balletje trappen is mij niet vervreemd. Nu is 2 weken geleden helaas de vriendenvoetbalgroep opgeheven i.v.m een verhuizing van de organisator van de groep.
  Voor de voetbalgroep heb ik mee getraind met V.V hekelingen B3 in Spijkenisse, helaas wilde ik daar niet mee verder vanwege pesterijen op jonge leeftijd, maar nu geef ik niet zo maar op en wil doorzetten!
  Buiten mijn spelersverleden ben ik ook scheidsrechter geweest voor 2 jaar bij V.V hekelingen.
  Ik hoop zo wel het voetbal door te kunnen zetten door bij jullie aan te kunnen schuiven, met vol goede moed.
  Eerder in dit bericht aangegeven hoop ik dat ik eens wat mee kan voetballen, dat zou mij veel deugd en goed doen.
  Ik hoop zo voldoende informatie te hebben gegeven om in aanmerking te komen met een hopelijke mooie tijd bij NBSVV.

  Met vriendelijke groet,

  Duncan Harteveld

  1. Hallo Duncan

   Jouw mail is bij mij, webmaster, binnengekomen en ik heb hem doorgestuurd naar de ledenadministratie.

   Mocht je binnen een week niets van hem vernomen hebben, hij kan namelijk op vakantie zijn, stuur mij dan
   nog een berichtje zodat ik een ander lid van het bestuur kan contacten.

   Mvg Peter Barendrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst Voetbalvereniging NBSVV

Ondergetekende (indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verstrekt de volgende gegevens om lid te worden van voetbalvereniging NBSVV te Nieuw-Beijerland, deze gegevens zijn o.a. nodig voor inschrijving bij de KNVB:

Persoonlijke gegevens:

Achternaam : ……………………………………………………………….
Voorletters : …………… Roepnaam: ………………………………….
Geslacht M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum : ……………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………….
Postcode : ……………………………………………………………….
Woonplaats : ……………………………………………………………….
Telefoonnummer : ……………………………………………………………….
E-mailadres : ……………………………………………………………….

 

Ondergetekend lid (of indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verklaart hierbij dat:

 1. Hij/zij instemt met de doelstellingen van de vereniging, zoals die in de statuten zijn verwoord en stelt hiervoor zijn/haar gegevens beschikbaar;

 2. Door ondertekening van deze overeenkomst erkent het lid de statuten van de vereniging, het privacy statement en het gevoerde vrijwilligersbeleid zoals beschikbaar op de website: www.nbsvv.nl;

 3. Ondergetekende geeft toestemming voor verwerking van bovengenoemde persoonlijke gegevens, zoals aangegeven in het privacy statement;

 4. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten gaan in zodra deze overeenkomst is ondertekend;

 5. Het lid verklaart bereid te zijn het lidmaatschapsgeld zoals bepaald in de laatste Algemene Ledenvergadering tijdig te voldoen;

 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot aan het einde van het huidige seizoen, waarna het stilzwijgend met telkens een seizoen wordt voortgezet, totdat het door het lid wordt opgezegd per 1e van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;

 7. Hij/zij geeft toestemming aan NBSVV om het door hem/haar verstrekte e-mailadres te mogen gebruiken voor communicatie tussen het lid en NBSVV (zoals o.a. oproepen Ledenvergaderingen);

 8. Bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens geeft het lid dit terstond door aan de ledenadministratie van de vereniging. Problemen welke ontstaan door onjuist geregistreerde gegevens zijn voor rekening van het lid.

Ondertekend te …………………………………………..
Datum ondertekening: ………………………………..
Naam lid:…………………………………… Naam wettelijk vertegenwoordiger:…………………….

Handtekening:

Deze overeenkomst kunt u inleveren bij de secretaris van NBSVV.
In te vullen door de ledenadministratie: lidnr. KNVB …………………………..